Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

[ Müqəddəs quran / 6477 dəfə baxılıb ]
Vahiy, “v-h-y = و- ح- ي” kökündən məsdər olaraq Quranda Allaha nisbət edildiyində Onun varlıqlarla danışması, onları fitrətlərinə görə nizamlayıb onlara vəzifələrini bildirməsi mənasına gəlir. Allahdan başqa varlıqlara nisbət edildiyində də işarə etmək, fısıldamaq, vəsvəsə vermək mənalarına gəlir. Bundan başqa vəhy edilən şeyə, yəni mesajın özünə də vəhy deyilir.
[ Aktual / 8728 dəfə baxılıb ]
"Allah ilə qul arasına giliməz" ifadəsi fitri baxımdan doğru olsa da onların istifadə etdiyi baxımdan yanlış və şeytani bir yanaşmadır. Çünki hər fürsətdə vəsvəsələri ilə Allahla qul arasına girərək insanları yoldan çıxartmaq istəyən şeytan onlara "Allah ilə qul arasına girilməz" deyə vəsvəsə verərək Allah ilə qul arasına özündən başqa heç kimin girməsini istəmir.
[ Müqəddəs quran / 6477 dəfə baxılıb ]
Vahiy, “v-h-y = و- ح- ي” kökündən məsdər olaraq Quranda Allaha nisbət edildiyində Onun varlıqlarla danışması, onları fitrətlərinə görə nizamlayıb onlara vəzifələrini bildirməsi mənasına gəlir. Allahdan başqa varlıqlara nisbət edildiyində də işarə etmək, fısıldamaq, vəsvəsə vermək mənalarına gəlir. Bundan başqa vəhy edilən şeyə, yəni mesajın özünə də vəhy deyilir.
[ Aktual / 8728 dəfə baxılıb ]
"Allah ilə qul arasına giliməz" ifadəsi fitri baxımdan doğru olsa da onların istifadə etdiyi baxımdan yanlış və şeytani bir yanaşmadır. Çünki hər fürsətdə vəsvəsələri ilə Allahla qul arasına girərək insanları yoldan çıxartmaq istəyən şeytan onlara "Allah ilə qul arasına girilməz" deyə vəsvəsə verərək Allah ilə qul arasına özündən başqa heç kimin girməsini istəmir.
[ Müxtəlif / 1784 dəfə baxılıb ]
Bir müsəlman tarixdən dərs almasa hər gün o müsibəti yaşayar, amma yaşadığının fərqində əsla olmaz. Tarix dərs almaq üçündür. Dövrünün yezidi peyğəmbər nəvəsi Hüseyni qətl edəndə kim hansı safda dayanmışdı? Niyə o safda, niyə o əqidədiə idi? Bu sualın cavabını bilməyən yaşadığı dövrünün yezidinin safında dayanar, dövrünün «Hüseyni» qətl edər, sonra da gedib ildə bir dəfə Peyğəmbər nəvəsinin ölümünə ağlayar. Hələ də Kərbəlada Hüseynlər şəhid edilir.
[ Müxtəlif / 1441 dəfə baxılıb ]
Göydən enən kitabı başımızın üstünə qaldırıb, əlimiz çatmayan yerə qoyduq. «Müqəddəsdir» deyib toxunmadıq. Toxunanda da oxumaq üçün deyil, tozunu almaq üçün toxunduq. Bizə enməmişdi ki… sənə endi və səninlə də həyatımızdan çıxdı. Onu örnək ala bilmədik. Bir problemimiz olanda cavabını onda axtarmadıq. Allahın kitabında ilə çarə axtarmayanlar başqalarının kitablarına yönəldi. Müəllflər çoxaldıqca fikirlər də haçalandı. Biz döndük durduq, amma hədəfə vara bilmədik.
[ Müxtəlif / 3427 dəfə baxılıb ]
Biz kimik?
Sualın cavabını anlamaq üçün verdiyimiz sədəqələrə, etdiyimiz əməllər bir nəzər salaq. Allah adına düzənlənən toplantılara, konfranslara sevgilimizlə görüşə getdiyimiz kimimi gedirik, yoxsa qaynanamızla görüşə getdiyimiz kimimi? İbadətlər bizim üçün nədir? Çiynimizdə daşıdığmız bir meyidmi, yoxsa qəlbimizdə daşıdığımız bir sevgimi?
Qabilmiyik, Habilmiyik?
[ Müxtəlif / 1975 dəfə baxılıb ]
Şirk qoşulan din Allahın dini deyildir. Birini Allahdan çox istəmək, birinə Allahdan çox inanmaq, birinin sözünü Allahın sözündən üstün tutmaq Allaha şirk qoşmaqdır və Allah onu müşrik adlandırır. O adam özünü müsəlman saysa da, müşrikdir.
[ Aktual / 24298 dəfə baxılıb ]
Əlbəttə onu qədir-qiymət gecəsində Biz endirməyə [başlamışıq]. O qədir-qiymət gecəsinin nə olduğunu bilirsənmi? O qədir-qiymət gecəsi, min aydan daha xeyirlidir. Mələklər, vəhiylə bərabər o gecə enməyə davam edərlər, Rəblərinin izni ilə, həyatın hər sahəsinə aid tərifsiz bir səadətin [formullarını gətirərlər], bu hal, şəfəq doğana qədər davam edər.
[ Ramazan ayi / 9050 dəfə baxılıb ]
Ramazanın son on günündə gecə və gündüz bir məsciddə qalaraq ibadət etməyə itiqaf deyilir. Bu kəlməyə lüğətlərdə həbs etmək, bir yerə yerləşmək, oraya bağlanıb qalmaq mənaları verilir. Bir fiqh termini kimi isə ibadət məqsədi ilə bir məsciddə müəyyən qaydalara riayət edib qalmağı ifadə edir. Yəni Ramazan ayında itiqafa çəkilmək sünnətdir.

"Nə qədər sürətli qaçırsan qaç vicdanından qaça bilməzsən"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Dünyanın ən böyük həbsxanası, cahil insanın başının içidir."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Ana rəhmindən gəldik bazara..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Heç günah işləməsəniz belə, ətrafınızda baş verənlərə susmağınız sizə günah olaraq yetər."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Elm - həyatın sütunudur."

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  VƏHY

  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  HƏR GÜN AŞURA, HƏR YER KƏRBƏLA

  SEVDİYİMƏ...

  HABİLMİYİK, QABİLMİ?

  DİNİMİZ KİMİN DİNİ?

  QƏDR SURƏSİ

  İTİQAF

  DƏRDİN NƏ?!

  KƏLMƏLƏRİN DÜNYASI

  RAMAZAN: MÜTTƏQİLƏR XİLAS OLAR

  O GECƏ

  RAMAZAN BİR İMKANDIR

  ORUCUN KƏFFARƏSİ

  TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

  XOŞ GƏLDİN, AMMA XOŞ GÖRMƏDİN

  İNSANLIQLA YAŞID

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  RAMAZANA GİRƏRKƏN

  LOĞMANIN OĞLU OLMAQ

  ƏXLAQ  

  SALAM

  ÜNSİYYƏT ƏXLAQI

  "MƏN ONUN KÖLƏSİYƏMMİ?"

  "ÜÇÜNCÜ" CİNS?!

  ŞƏFQƏTİN İLIQ ATMOSFERİ

  ŞƏRİƏT  

  DİNİMİZ KİMİN DİNİ?

  LOĞMANIN OĞLU OLMAQ

  SƏN DƏ ÖLDÜNMÜ, DOSTUM?

  TORPAQ KİMİNDİR?

  ÖLÜNCƏ MÜSƏLMAN OLMAQ

  TARİX  

  ŞƏQQU`L QƏMƏR

  İSRA VƏ MERAC HADİSƏLƏRİ

  RƏSULULLAHI NƏ ÜÇÜN SEVMƏLİYİK?

  DARU’L ƏRKAM [1]

  İSLAM ÖNCƏSİ MƏKKƏ DÖNƏMİ

  SÜNNƏ  

  TALAQ [1]

  KAİNATIN SÜNNƏTLƏRİ

  ARZU VƏ İSTƏKLƏRİMİZ

  "MÖMİNLƏR YALNIZ VƏ YALNIZ QARDAŞ OLA BİLƏRLƏR"

  MÜASİR DİŞ FIRÇALARI MİSVAQDIRMI?

  AİLƏ  

  "MƏN ONUN KÖLƏSİYƏMMİ?"

  "ÜÇÜNCÜ" CİNS?!

  AİLƏ QƏFƏSİ, YOXSA BOŞANMA?

  EV, YOXSA AİLƏ...?

  ÖRTÜ...

  ƏQİDƏ  

  NAMAZ VAXTLARI

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  DƏSTƏMAZ

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İbadət, İtaət və Əməllərdə Tövhid

  ELM  

  ELM - TƏRƏQQİ, MƏDƏNİYYƏT VƏ ƏRDƏMLİKDİR

  MƏDƏNİYYƏTİMİZDƏ ELMİN YERİ

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  HƏZRƏTİ PEYĞƏMBƏRİN TƏDRİS METODU (1)

  İMAM ƏBU HƏNİFƏ

  AKTUAL  

  O GECƏ

  İNSANLIQLA YAŞID

  TORPAQ KİMİNDİR?

  QƏNDİL GECƏLƏRİ

  KÖYNƏYİNİ GÖSTƏR, KİM OLDUĞUNU DEYİM

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka