Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

[ Müqəddəs quran / 5224 dəfə baxılıb ]
Kitabda insanlara bəyan etdiyimiz açıq-aydın dəlillər və doğru yol göstərən ayələr vəhy olunduqdan sonra onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar! Bu (Quran) insanlar üçün bir bəyan, çəkinənlər üçün də bir hidayət və öyüddür. Bu Quran, Allahdan nazil olub, başqası tərəfindən yalan olaraq uydurulmayıb. Lakin o, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və Kitabı müfəssəl olaraq açıqlayandır. Bunda heç bir şübhə yoxdur və aləmlərin Rəbbindəndir.
[ Aktual / 8587 dəfə baxılıb ]
İnsan Rəbbinin Allah olduğunu, kitabının Quran olduğunu, dininin İslam olduğunu, Peyğəmbərinin Muhəmməd olduğunu öldükdən sonra "öyrənirsə" bu ona nə qədər faydalı olacaq ki? Əhliyyəti olmayıb maşını ilə divara çarpılıb ölən birinin üstündə bir polis əməkdaşının "Yol təhlükəsizliyi qaydaları"nı oxuduğunu düşünək: "Qırmızı işıqda duracaqsan, yaşıl işıqda hərəkət edəcəksən, dönərkən sağ və ya sol işqları yandıracaqsan. Sürəti artırmayacaqsan, diqqətli davranacaqsan..." Bunun qəza edən və qəzada ölən birinə nə qədər faydası var?!
[ Müqəddəs quran / 5224 dəfə baxılıb ]
Kitabda insanlara bəyan etdiyimiz açıq-aydın dəlillər və doğru yol göstərən ayələr vəhy olunduqdan sonra onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar! Bu (Quran) insanlar üçün bir bəyan, çəkinənlər üçün də bir hidayət və öyüddür. Bu Quran, Allahdan nazil olub, başqası tərəfindən yalan olaraq uydurulmayıb. Lakin o, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və Kitabı müfəssəl olaraq açıqlayandır. Bunda heç bir şübhə yoxdur və aləmlərin Rəbbindəndir.
[ Aktual / 8587 dəfə baxılıb ]
İnsan Rəbbinin Allah olduğunu, kitabının Quran olduğunu, dininin İslam olduğunu, Peyğəmbərinin Muhəmməd olduğunu öldükdən sonra "öyrənirsə" bu ona nə qədər faydalı olacaq ki? Əhliyyəti olmayıb maşını ilə divara çarpılıb ölən birinin üstündə bir polis əməkdaşının "Yol təhlükəsizliyi qaydaları"nı oxuduğunu düşünək: "Qırmızı işıqda duracaqsan, yaşıl işıqda hərəkət edəcəksən, dönərkən sağ və ya sol işqları yandıracaqsan. Sürəti artırmayacaqsan, diqqətli davranacaqsan..." Bunun qəza edən və qəzada ölən birinə nə qədər faydası var?!
[ Aktual / 10179 dəfə baxılıb ]
Namaz üçün Azan oxumağa başlayınca Şeytan dəhşətlə qaçmağa başlayar. Və bu qaçışını Azan səsini eşitməyənə qədər davam etdirər. Azan bitincə geri dönər. Namaz üçün iqamə oxununca eyni şəkildə oradan uzaqlaşıb gedər. İqamə bitincə yenə geri dönər. Müsəlmanın namazını ifsad üçün gələr və onun yadına bir şeylər salmağa çalışar: "bunu, bunu xatırla!" Müsəlmanı o qədər çaşdırar ki, o da neçə rükət namaz qıldığını bilməz"
[ Islam tarixi / 6174 dəfə baxılıb ]
Tarixi qaynaqlardakı rəvayətlərə görə Xabbabın müşrik sahibəsi Ummu Ənmar öz dəmirçixanasında Xabbab (r.anhı) İslamdan döndərmək üçün ocaqda qızdırdığı dəmirlə onun başını və digər bədən üzvlərini dağlayarmış. Müşriklər kölə olan himayədarsız Xabbab İbn Əratin çılpak vücudunu tikanlar içində sürüyərmişlər. Bəzən də müşrik düşmənləri Məkkənin günorta istisində ona dəmirdən zireh geyindirər, onu qızmar günəşin altında saxlayardılar.
[ Aktual / 9380 dəfə baxılıb ]
İnsanla əlaqəli olan, insanı maraqlandıran, insanla maraqlanan hər hərəkətin, hər ideologiyanın, hər sosial fəaliyyətin bir "çağrı"sı var. İdeologiyanın təbliği üçün yazılmış hər kitab, bəlkə də hər cümlə bizi bir şeylərə dəvət edir; ya müsbət, ya da mənfi dəyişiliklərə, çevrilişlərə bizləri dəvət edən ən böyük amil məhz bu çağrıdır. Hər çağrı bir əmələ dəvət olduğu kimi Azan da bir əmələ, bir qulluğa, bir funksiyanı icra etməyə dəvətdir.
[ Təfsir / 8058 dəfə baxılıb ]
Rəbbinin fil ordusuna nələr etdiyini gördünmü? Onların hiyləsini boşa çıxartmadımı? Onların üzərinə qatar-qatar uçuşan varlıqlar göndərdi. Onların üzərinə palçığa bənzər daşlar atırdılar. Beləliklə Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi.
[ Aktual / 9702 dəfə baxılıb ]
İstər İslam kimi haqq din olsun, istər batil bir din, fərq etməz bütün dinlərdə "ibadətə dəvət" üsulu var: ya dumanla, ya atəşlə, ya dəflə, ya insan səsi və ya hərəkəti ilə, ya zənglə... Müsəlmanlarda bu dəvət "Azan"ladır. Azan, İslamın Quran və Sünnətlə sabit olan ən vacib atributlarından biridir.
[ Islam tarixi / 6351 dəfə baxılıb ]
Hz. Əbu Bəkir İslamın zülm mexanizmasını parçaladığını söyləyir və davam edir: “Bizə Quran, yəni Allahın qanunları gəldikdən sonra, heç kim fağır, zəif elan edilərək əzilməyəcək! Bəşəri nizamlara görə qurulmuş olan üstün sinif, üstün irq, üstün ailə, üstün məqam ifadələri yoxdur. Güclü zəifi əzməyəcək; zəngin fağırı istismar etməyəcək, kapitalizmin faizlə dönən çarxları insanları özündən asılı etməyəcək. İnsanın insanı istismar edən qanuna son qoyulub! Və mən, İslam Dövlətinin Rəhbəri, yəni Xəlifəsi olaraq daima zəifin, əzilmişin, fağırın yanında olacağam; onların başqalarının üzərində olan haqlarını alıncaya qədər güclünün və zənginin yaxasını buraxmayacağam.
GÜCÜN RƏBBİNƏ TƏŞƏKKÜR BELƏ OLAR
İdmançımız dünyanın gözü qarşısında səcdə etdi.

Böyük ölçüdə bax ...  

"Rəbbimiz! Biz iman etdik; bu üzdən bizi bağışla, bizə mərhəmət et! Mərhəmətlilərin ən xeyirlisi Sənsən!" (Muminun, 109)

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  QURANI TANIYAQ [2]

  DİNİMİZDƏ TOY VƏ YAS MƏRASİMİ

  AZAN [3]

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-4. XABBAB İbn ƏRAT

  AZAN [2]

  FİL SURƏSİ

  AZAN [1]

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [4]

  QURANI TANIYAQ [1]

  NUH ƏLEYHİSSALAM

  HƏZRƏTİ ƏBU BƏKİR VƏ HƏZRƏTİ ƏLİ

  KAFİRUN SURƏSİ

  BƏTN... ÖLÜM... DOĞULUŞ...

  XOCALI QƏTLİYAMI və UHUD DÖYÜŞÜ

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [2]

  CÜMƏ NAMAZI

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  YARADILIŞ QİSSƏSİ

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-3

  EŞQ

  ƏXLAQ  

  ŞƏRİƏT  

  DONUZ ƏTİ VƏ ONUN ZƏRƏRLƏRİ

  YALNIZ AZERİSLAMDA - HƏCC FOTOLARDA (37 foto)

  ƏRAFA GÜNÜ

  QURBAN KƏSMƏK

  NAMAZIN İSLAMDA YERİ

  TARİX  

  SÜNNƏ  

  AİLƏ  

  ƏQİDƏ  

  ELM  

  AKTUAL  

  MƏSCİDDƏ PARTLAYIŞ OLDU, ÖLƏN VƏ YARALANAN VAR

  HƏDDİ AŞMAQ - BU YOLVERİLMƏZDİR

  UŞAQLARIN XOŞBƏXTLİYİ

  YAY, YOXSA CƏHƏNNƏM İSTİSİ...

  SIĞORTA

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:26
GÜNƏŞ08:01
ZÖHR [ 4 rükət ]12:50
ƏSR [ 4 rükət ]15:20
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:39
İŞA [ 4 rükət ]19:10
GECƏYARI00:02
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka