Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

AXİRƏT ŞÜURU

[ 5968 dəfə baxılıb ]
  


MÜNDƏRİCAT

 • ÖN SÖZ
 • ÖLÜMÜ ANLAMAQ
 • ÖLÜM BİR DİRİLİŞDİR
 • DÖVRÜMÜZÜN İNSANLARININ AZADLIQ ANLAYIŞI
 • AXİRƏTƏ İMANİN ÖNƏMİ


 • növbəti mövzu hazırlıq ərəfəsindədir...
  Həsən Əkər "Axirət şüuru"

  Redaksiya heyəti:
  Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran:
  Fəlsəfə elmləri doktoru Gülşən Qafarova
  Layihə: Azerislam.com  Diqqət: Bu tərcümələr insan əməyinin bəhrəsi olduğu üçün xətaların olması da mümkündür. Odur ki, mövzularda rast gəldiyiniz səhvlərə görə bizə bu e-mail vasitəsi ilə yazmağınız xahiş olunur. [email protected]
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:18
GÜNƏŞ06:56
ZÖHR [ 4 rükət ]13:44
ƏSR [ 4 rükət ]17:31
MƏĞRİB [ 3 rükət ]20:30
İŞA [ 4 rükət ]22:04
GECƏYARI00:54
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka