Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

NAMAZ ŞÜURU

[ 6204 dəfə baxılıb ]
  


MÜNDƏRİCAT
 • ÖN SÖZ
 • I HİSSƏ ÜMUMİ ÇƏRÇİVƏ: ALLAH, İNSAN, İSLAM
 • İBADƏT VƏ QULLUQ


 • növbəti mövzu hazırlıq ərəfəsindədir...
  Həsən Hafizoğlu "Namaz Şuuru"

  Redaksiya heyəti:
  Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran:
  Fəlsəfə elmləri doktoru Gülşən Qafarova
  Layihə: Azerislam.com  Diqqət: Bu tərcümələr insan əməyinin bəhrəsi olduğu üçün xətaların olması da mümkündür. Odur ki, mövzularda rast gəldiyiniz səhvlərə görə bizə bu e-mail vasitəsi ilə yazmağınız xahiş olunur. [email protected]
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:18
GÜNƏŞ06:56
ZÖHR [ 4 rükət ]13:44
ƏSR [ 4 rükət ]17:31
MƏĞRİB [ 3 rükət ]20:30
İŞA [ 4 rükət ]22:04
GECƏYARI00:54
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka