Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

RİYAZ əs-SALİHİN

[ 10133 dəfə baxılıb ]
  


“Peyğəmbərimizdən Həyat Ölçüləri”


  ÖN SÖZ


 1. İXLAS VƏ NİYYƏT
 2. ALLAH EVİ - KƏBƏ
 3. KEÇMİŞDƏ VƏ GÜNÜMÜZDƏ HİCRƏT
 4. YAXŞI NİYYƏTİN MÜKAFATI
 5. NİYYƏTİN ÖNƏMİ
 6. SƏDƏQƏ NİYYƏTİ
 7. VƏSİYYƏT
 8. ÜRƏK
 9. İSLAM DAHA UCA OLSUN DEYƏ
 10. İKİ MÜSƏLMANIN BİR‐BİRİNİ ÖLDÜRMƏK İSTƏYİ
 11. CAMAATLA NAMAZ QILMAĞIN SAVABI VƏ ÖNƏMİ
 12. NİYƏTLƏRƏ GÖRƏ ƏMƏLLƏRİN MÜKAFATLARI
 13. YAXŞI ƏMƏLLƏRİN VƏSİLƏSİ
 14. TÖVBƏ - ALLAHDAN BAĞIŞLANMA DİLƏMƏK
 15. TÖVBƏ VƏ İSTİĞFARIN ÖNƏMİ

 16. -ci bölmə hazırlıq ərəfəsindədir...
  Ərəb dilindən türk dilinə çevirənlər:

  Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR
  Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN
  Yrd. Doç. Dr. Raşit KÜÇÜK


  Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran: Arif HƏŞİMOV

  Redaktor: Elvin AĞAYEV  Diqqət: Bu tərcümələr insan əməyinin bəhrəsi olduğu üçün xətaların olması da mümkündür. Odur ki, mövzularda rast gəldiyiniz səhvlərə görə bizə bu e-mail vasitəsi ilə yazmağınız xahiş olunur.
  [email protected]
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka