Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

FƏRZ ET Kİ, ÖLDÜN

[ 10797 dəfə baxılıb ]
  


İmam Əhməd bin Hənbəlin vaxtında yaşayan Haris əl-Muhasibi bu kitabında ayə və hədislər işığında oxucunun əlindən tutaraq ölümdən sonra başına gələcəkləri addım-addım yaşatmağa çalışmışdır. Bu kitabı oxuduğunuz zaman Cənnətin nemətlərini dadmış və Cəhənnəmin yandırıb-yaxan qaynarlığını ənsənizdə hiss etmiş olacaqsınız.Giriş
Bir olan, Ondan üstün heç nə olmayan, sonsuz əzəmət sahibi, hökmü geri çevrilməyən, sonsuz böyuklük və ucalıq sahibi Allaha həmd olsun.
Allah bizi imtahan və təcrübə üçün yaradıb. Cənnət və Cəhənnəmi bizimçün hazırlayıb. İşin ciddi və önümüzdəki təhlükənin böyuk olduğu haqda bizə xəbərdarlıq etmişdir. Ağlı olan və düşünən insan son məkanının hara və aqibətinin necə olacağını öyrənənə qədər könlü qırıq olmalıdır. Çünki Rəbbinə üsyan etdiyi anlar və Onun əmrlərinə qarşı çıxdığı vaxtlar olmuşdur. Yaşadığı ömür boyu dəfələrlə Allahın qəzəb və razılığını qazanmışdır. Həyatının bu ikisindən hansı ilə nöqtələnəcəyini və son aqibətinin necə olacağını bilə bilməz. Buna görə də Allah qatındakı halının necə olacağını bilincəyə qədər qayğısı böyük, üzüntüsü uzun, sıxıntısı isə şiddətli olmalıdır.
Uğuru Allahdan istə. Günahlarının bağışlanmasını Ondan gözlə. Hər işdə Ondan yardım istə. Rəbbinin əmr və qadağalarına qarşı çıxmış, üsyanınla Onun qəzəb və əzabına layiq olmuşkən necə sevinə bildiyinə qorxu və ürpəntinin könlündən necə əksildiyinə heyrət edirəm. Bil ki, çarəsiz ölüm sıxıntıları, ağrıları, çırpınışları və sərxoşluğu ilə bir gün səni də haqlayacaqdır. Gec-tez reallaşacağı üçün bunu elə indidən olmuş kimi qəbul et.


Mündəricat

AXİRƏT
 1. Axirət nədir?
 2. Axirət gününə niyə inanırıq?
 3. Cənnət və Cəhənnəm?


  ÖLÜM

 4. Ölüm sərxoşluğu
 5. Ölüm mələyinin görünüşü

  QƏBİR

 6. Qəbir və sorğusu
 7. Qəbrin Cənnət və Cəhənnəmə açılışı

  QİYAMƏT VƏ HƏŞR

 8. İsrafilin Surunun səsi
 9. Məhşərə sövq
 10. Göylərin yarılması
 11. Mələklərin enişi
 12. Məhşərin hərarət və sıxıntısı
 13. Hər kəs öz canının harayında
 14. Peyğəmbərlərə müraciət
 15. Böyük şəfaət
 16. Ən böyük məhkəmə
 17. Cəhənnəmin kükrəyişi
 18. Zalımların fəryadı
 19. Peyğəmbərlərin qorxusu
 20. Qiyamətin mənzərəsi və Təkvir surəsi
 21. Ən yaxın qohumlar belə bir-birindən qaçar
 22. Cəhənnəmdən bir boyun uzanar
 23. Hesabsız Cənnətə girənlər
 24. Üç yerdə kimsə kimsəni xatırlamaz
 25. Adın oxunar
 26. Ulu divan
 27. Əməl dəftəri
 28. Son peşmanlıq
 29. Tərcüməçisiz görüş
 30. Ey Adəmoğlu, niyə aldandın?
 31. İki böyük hadisə
 32. Bağışlanma müjdəsinin verdiyi sevinc
 33. Yaxşılığın mükafatı
 34. Allahın qəzəbləndikləri
 35. Riyanın cəzası

  SIRAT

 36. Sıratın mahiyyəti
 37. Sıratda günah yükü
 38. Yüksələn qığılcımlar
 39. Sıratda halımız necə olacaq?

  CƏHƏNNƏM

 40. Birdən sıratdan yıxılsan...
 41. Cəhənnəmin içkisi
 42. Cavabsız qalan fəryad
 43. Ümüdsüz çırpınış
 44. Allahın rizasını itirmək qorxusu
 45. Allah bağışlamazsa...
 46. Günahlarına ağla!

  CƏNNƏT
 47. Mömin Sıratda
 48. Sıratdan keçmə surəti günah yükünün yüngüllüyü ilə ölçüləcək
 49. Cənnətin qapısına çatmaq
 50. Çirkinlikləri təmizləyən çay
 51. Açılan cənnət qapıları
 52. Cənnətə giriş
 53. Nurlu dəstə
 54. Ölümsüzlük yurduna ilk addım
 55. Cənnət saraylarına çatmaq
 56. Ceyran gözlü gözəllər
 57. Allahın vədi haqqdır
 58. Hər biri kiçik Cənnət: Hurilər
 59. Cənnət çayları
 60. Nur üstündə nur
 61. Ziyarətçi mələklər
 62. Gözlənilməyən yeni xoşbəxtliklər
 63. “Qatımızda daha çox vardır!”
 64. Öldürülən ölüm
 65. Tuba kölgəsində söhbət
 66. Rəbbindən gələn dəvət
 67. Uçan atlar
 68. Milyardlarca nurani sima
 69. Yol verən Cənnət ağacları
 70. Allaha ən yaxın olanlar
 71. Məclis tamamlanınca
 72. “Dostlarımı geyindirin!”
 73. Yayılan xoş ətirlər
 74. Allahın camalını seyr etmək
 75. “Salam, ey dostlarım!”
 76. Sonsuz minnətdarlıq
 77. Saraylara dönmək

Müəllif: Haris əl-Muhasibi

Türk dilinə tərcümə edən: Abdülaziz Hatib

Azərbaycan dilinə çevirən: L. Abdulla/Azerislam.az


Fikir və təkliflərinizi info[et]azerislam.com ünvanına yollaya bilərsiniz.
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka