Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ZÜL-HİCCƏ AYI
  ATA MİRASI

  QURBAN

  QURBANI ANLAMAQ

  DUA

  İHRAM

  ALLAH RƏSULUNUN HƏCCİ

  HƏCC

  TƏVAF

  ƏRAFATDA MƏRİFƏTƏ DOĞRU

  MƏRİFƏT YOLUNDA BİR FASİLƏ: MİNA

  MİNA

  MÜZDƏLİFƏ [MƏŞARİLHARAM]

  ÜMMƏTİN İLK BİRLİYİ

  TƏLBİYƏ

  HƏRƏM

  MİKAT

  ÇIXIŞ

  KƏBƏ

  ŞÜUR VƏ İBADƏT

  ƏRƏFA GÜNÜ

  MƏDİNƏ

  MƏKKƏ

  ZİLHİCCƏ AYININ İLK 10 GÜNÜ

  SAY

  TƏVAF (2)

  HƏCƏRÜLƏSVƏD

  ŞƏHƏRLƏRİN ANASI

  MƏKAN ŞÜURU

  DÜNYA

  HƏCC RİSALƏSİ - TƏQDİM

  QURBAN VƏ ONUN HÖKMLƏRİ

  HƏCC ZİYARƏTİ

  ZİLHİCCƏ AYI

  HƏCC ƏRKANI

  YALNIZ AZERİSLAMDA - HƏCC FOTOLARDA (37 foto)

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka