Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

RAMAZAN AYI
  QƏDR SURƏSİ

  İTİQAF

  DƏRDİN NƏ?!

  KƏLMƏLƏRİN DÜNYASI

  RAMAZAN: MÜTTƏQİLƏR XİLAS OLAR

  O GECƏ

  RAMAZAN BİR İMKANDIR

  ORUCUN KƏFFARƏSİ

  TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

  XOŞ GƏLDİN, AMMA XOŞ GÖRMƏDİN

  İNSANLIQLA YAŞID

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  RAMAZANA GİRƏRKƏN

  BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

  ORUCLUĞUN SİRRİ

  ORUC TUTMAQ ÖZÜNÜ TUTMAQDIR

  RAMAZAN - QURAN

  RAMAZAN FESTİVAL DEYİL!

  ŞƏXSİYYƏTİN VƏ CƏMİYYƏTİN QURUCUSU

  ÖMRÜ RAMAZAN OLANIN AXİRƏTİ BAYRAM OLAR!

  ON BİR AYIN SULTANI GƏLİR

  RƏCƏB VƏ ŞABAN

  ÜÇ AYLAR

  ŞƏVVAL ORUCU

  YALANÇI ACLIQ

  GEDİRSƏN…

  RAMAZANIMIZ HƏDƏR GETMƏSİN

  FİTRƏ ZƏKATI

  RAMAZANLA YENİLƏŞƏK

  NƏDİR BAYRAM ?

  VARLIQ BİR KİTABDIR - IV YAZI

  VARLIQ BİR KİTABDIR - III YAZI

  VARLIQ BİR KİTABDIR - II YAZI

  VARLIQ BİR KİTABDIR - I YAZI

  DUA

  İSLAM DİNİNDƏ "BİZ" VƏ "FAYDA” HİKMƏTİ ANLAYIŞI

  DÜŞMƏN

  OXU !

  SEVGİ

  NAMAZ VƏ ZƏKAT

  NAMAZ VƏ QURAN - II YAZI

  NAMAZ VƏ QURAN

  XOŞ GƏLDİN, EY ORUC !!!

  RAMAZAN AYI HAQQINDA BİLMƏDIKLƏRİMİZ

  İNSAN HƏYATINDA GECƏNİN ROLU

  ON BİR AYIN SULTANI

  RAMAZANDA QAZANAN VƏ İTİRƏN

  ORUCDAKI HİKMƏTLƏR

  RAMAZAN VƏ BÖYÜK PLANLAR

  DÜNYADA AC QAL Kİ, AXİRƏTDƏ TOX OLASAN!

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka