Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ZİKRİN FƏZİLƏTİ
  NƏFS-İ ƏMMARƏNİN ƏMƏLİNDƏN BEZƏNLƏRİN MÜNACATI

  ŞÜKÜRDƏN LƏZZƏT ALANLARIN MÜNACATI - 1

  DUANIN NÖVLƏRİ

  ALLAHIN SEÇİMİ DAHA UYĞUNDUR

  ALLAHI ANMAQ - (ZIKR ETMƏK) - VƏ BUNUN FAYDALARI

  MÖMİNİN SİLAHI DUA

  QURBAN VƏ ONUN HÖKMLƏRİ

  ALLAHIN NAZİL ETDİYİ MÜSTƏCƏB DUALAR

  GÜNDƏLİK DUALAR

  ZIKRLƏR

  DUANIN FƏZİLƏTİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:25
GÜNƏŞ07:54
ZÖHR [ 4 rükət ]13:26
ƏSR [ 4 rükət ]16:29
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:57
İŞA [ 4 rükət ]20:22
GECƏYARI00:41
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka