Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Bəndənin qüdrətli və əzəmətli Allahdan ruzi diləməsi. Uca Allahın buyurduğuna əsasən

“Bizə ruzi ver! Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan!”
(əl-Maidə, 114)

عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نظر نحو اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك وقال اللهم ارزقنا من تراث الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا


482.Cabir (r.a) rəvayət edir ki, o, Peyğəmbərin (s.a.s) minbərdə ikən Yəmənə tərəf baxıb belə dediyini eşitdi: “Allahım! Onların qəlblərini (haqqa) yönəlt. İraqa tərəf də baxıb eyni sözləri dedi. Bütün üfüqə doğru baxıb yenə həmin sözləri dedi. Sonra davam etdi: “Allahım! Yerdən çıxan sərvətlərdən ruzi ver. Bir ovuc və dörd ovuc yeməyimizə bərəkət ver!”
[ İsnadı zəifdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka