Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ZÜLM ZÜLMƏTLƏRDİR

[ Hədis elmi / 7743 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم


483.Cabir (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Zülm etməkdən çəkinin! Çünki zülm Qiyamət günü zülmətlər olacaq. Tamahkarlıqdan da çəkinin! Çünki tamahkarlıq sizdən əvvəlkiləri məhv etmiş və onları (bir-birinin) qanlarını axıtmağa, özlərinə haram buyrulan şeyləri halal qəbul etməyə vadar etmişdir”.
[ Səhihdir ]

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتى مسخ وقذف وخسف ويبدأ بأهل المظالم


484.Cabir (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Ümmətimin sonunda eybəcərləşmə, atma və yerə batma olacaqdır. Öncə zalımlardan başlanacaq (bu fəlakətlər ilk əvvəl onların başına gələcək)”.
[ Zəifdir ]

عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة


485. İbn Ömər (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Zülm Qiyamət günü zülmətlər olacaq”.
[ Səhihdir ]

عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا


486.Əbu Səid (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Möminlər Oddan xilas olduqları zaman Cənnətlə Cəhənnəm arasındakı bir körpüdə tutulub saxlanılacaq, dünyada ikən aralarında baş vermiş zülmdən dolayı bir-birilərindən qisas alacaqlar. Elə ki, (günahladan) təmizlənib islah oldular, onlara Cənnətə girməyə izn veriləcəkdir. Muhəmmədin canı Əlində Olana and olsun ki, onlardan hər biri Cənnətdə dünyadakı yerindən daha yaxşı yerdədir”.
[ Səhihdir ]

عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم


487.Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Zülm etməkdən çəkinin! Çünki zülm Qiyamət günü zülmətlər olacaq. Ədəbsiz olmaqdan çəkinin! Çünki Allah ədəbsiz və kobud olanı sevmir. Tamahkarlıqdan çəkinin! Çünki o, sizdən əvvəlkiləri qohumluq əlaqələrini kəsməyə və özlərinə haram buyurulan şeyləri halal qəbul etməyə vadar etmişdir.
[ Səhihdir ]

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

488.Cabir (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Zülm etməkdən çəkinin! Çünki zülm Qiyamət günü zülmətlər olacaq. Tamahkarlıqdan çəkinin! Çünki o, sizdən əvvəlkiləri məhv etmiş və onları (bir-birinin) qanlarını axıtmağa, özlərinə haram buyrulan şeyləri halal qəbul etməyə vadar etmişdir.
[ Səhihdir ]


عن أبى الضحى قال اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد فتقوض إليهما حلق المسجد فقال مسروق لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا فإما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقنى فقال حدث يا أبا عائشة قال هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فقال نعم قال وأنا سمعته قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهى من هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قال نعم قال وأنا قد سمعته قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال نعم قال وأنا قد سمعته قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال نعم قال وأنا سمعته


489.Əbu Duha deyir ki, Məsruq və Şuteyr ibn Şəkəl məsciddə bir yerdə oturdular. Məsciddə olan adamlar da onların ətrafında toplandılar. Məsruq dedi: “Görürəm ki, ətrafımıza toplaşan bu adamlar bizdən xeyirli söz eşitmək istəyirlər. Ya sən Abdullahdan hədis rəvayət et mən onu təsdiq edim, ya da mən Abdullahdan hədis rəvayət edim sən onu təsdiq et. Şuteyr ibn Şəkəl dedi: “Danış, ey Əbu Aişə!” (Məsruq) soruşdu: “Abdullahın: “Gözlər zina edir, əllər zina edir, ayaqlar zina edir. Cinsiyyət üzvü isə bunları ya təsdiqləyir, ya da təkzib edir”- dediyini eşitdinmi? (Şuteyr): “Bəli!”- deyə cavab verdi. Məsruq: “Mən də bunu eşitdim”- dedi. (Yenə) soruşdu: “Abdullahın: “Qur'anın halal və haramın, əmr və qadağanın bir araya gətirdiyi

“Həqiqətən, Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohum¬lara (haqqını) verməyi əmr edir, iyrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir. O, sizə öyüd-nəsihət verir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız”.( ən-Nəhl, 90) ayəsindən daha əhatəli bir ayə yoxdur”- dediyini eşitdinmi? (Şuteyr): “Bəli!”- deyə cavab verdi. Məsruq: “Mən də bunu eşitdim”- dedi. (Yenə) soruşdu: “Abdullahın: “(İnsana) Qur'andakı

“Kim Allahdan qorxsa, Allah ona (hər çətinlikdən) bir çıxış yolu nəsib edər”.( ət-Talaq, 2) ayəsindən daha tez sevinc gətirən ayə yoxdur”- dediyini eşitdinmi? (Şuteyr): “Bəli!”- deyə cavab verdi. Məsruq: “Mən də bunu eşitdim”- dedi. (Yenə) soruşdu: “Abdullahın: “Qur'anda

“De: “Ey Mənim özlərinə zülm etməkdə həddi aşmış bəndələrim! Allahın rəhmindən ümidinizi kəsməyin. Allah bütün günahları bağışlayar. Həqiqətən də O, Bağışlayandır, Rəhmlidir!”. (əz-Zumər, 53) ayəsindən daha çox təvəkkül hissi oyadan ayə yoxdur”- dediyini eşitdinmi? (Şuteyr): “Bəli!”- deyə cavab verdi. Məsruq: “Mən də bunu eşitdim”- dedi.
[ İsnadı həsəndir ]

عن أبى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالى فاستغفرونى أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكى شيئا ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكى شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة يا عبادي إنما هى أعمالكم أجعلها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه


490.Əbu Zərr (r.a) Peyğəmbərdən (s.a.s) rəvayət edir ki, Uca Allah belə dedi:
– Ey qullarım! Mən zülm etməyi Özümə haram saydım və sizin aranızda da onu haram etdim. Elə isə bir-birinizə zülm etməyin.
– Ey qullarım! Siz gecə-gündüz günah işlər görürsünüz. Mən isə bu günahları bağışlayıram və (buna) əhəmiyyət vermirəm. Elə isə Məndən bağışlanma diləyin, sizi bağışlayım.
– Ey qullarım! Mən yedirdiklərimdən başqa hamınız acsınız. Elə isə Məndən yemək istəyin, sizi yedirdim.
– Ey qullarım! Mən geydirdiklərimdən başqa hamınız çılpaqsınız. Elə isə Məndən geyim istəyin, sizi geydirim.
– Ey qullarım! Əgər sizdən əvvəlkilər və sonrakılar, insanlarınız və cinləriniz aranızdakı ən çox Allahdan qorxan adamın qəlbi kimi olsalar belə, bu, Mənim mülkümdə heç bir şey artırmaz. Habelə onlar ən günahkar adamın qəlbitək olsalar belə, bu, Mənim mülkümdən heç bir şey əskiltməz. Və əgər hamısı bir yerə toplanıb Məndən istəsələr, Mən də onların hər birinin istədiyini versəm, bu, Mənim mülkümdən heç bir şey əskiltməz. Ancaq bir dəfə dənizə batırılan iynənin dənizdən əskiltdiyi qədər əskildər.
– Ey qullarım! Bu sizin əməllərinizdir. Onları sizin üçün hesaba alacağam. Odur ki, kim xeyir tapsa, Allaha həmd etsin. Kim də xeyirdən başqa bir şey tapsa, özündən başqa heç kəsi qınamasın”.
Əbu İdris hər dəfə bu hədisi danışanda diz çökərdi.
[ Səhihdir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka