Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MAL İSTEHSAL ETMƏK


حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه قال كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا فجاءنا كتاب عمر أن اصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا


478.Hənəş ibnul-Haris atasından rəvayət edir ki, bizlərdən birinin atı balaladıqdan sonra onu kəsər və deyərdi: “Görəsən buna (atın balasına) miniləcək vaxtadək yaşayacağammı?” Elə o vaxt bizə Ömərin (r.a) məktubu gəldi ki: “Allahın sizə verdiyi ruzini yoluna qoyun. Çünki Qiyamətin gəlişi müəyyən vaxtla bağlıdır”.
[ Səhihdir ]

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فان استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها


479.Ənəs ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Qiyamət qopduğu zaman sizdən birinizin əlində körpə xurma ağacı olarsa və Qiyamət qopmamış onu yerə bastıra bilirsə, qoy bastırsın”.
[ Səhihdir ]

قال عبد الله بن سلام ان سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها فإن للناس بعد ذلك عيشا


480.Abdullah ibn Səlam (r.a) dedi: “Əgər (Qiyamətin əlamətlərindən olan) Dəccalın çıxdığını eşitsən və əlində yerə bastıracağın körpə xurma ağacı varsa, onu düzəltməyə tələsmə. Çünki insanlar bundan sonra hələ yaşayacaqlar”.
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka