Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

OTAQLAR DÜZƏLTMƏK


عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له فسمع الأذان فنزل ونزلت فقارب في الخطا فقال كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية وقال أتدري لم فعلت بك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي هذه المشية وقال أتدري لم مشيت بك قلت الله ورسوله أعلم قال ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة


458. Sabit (r.a) rəvayət edir ki, mən Ənəslə (r.a) birgə Mədinəyə yaxın bir yerdə yerləşən Ənəsin (r.a) otağının üstündə idik. Ənəs (r.a) azanı eşidib aşağı endi, mən də aşağı endim. Qısa addımlarla adımlayıb dedi: “Mən Zeyd ibn Sabitlə (r.a) bir yerdə idim. O da bu cür addımlayıb dedi: “Bilirsən mən nə üçün belə etdim? Ona görə ki, Peyğəmbər (s.a.s) mənimlə bu cür addımlayaraq getmiş və demişdi: “Bilirsən mən nə üçün belə yeridim?” Mən dedim: “Allah və Onun elçisi daha yaxşı bilir!” O dedi: “Bu cür qısa addımlarla yeridim ki, namaza qədər çox addım ataq”.
[ Zəifdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka