Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

İSRAFÇILAR


عن أبى العبيدين قال سألت عبد الله عن المبذرين قال الذين ينفقون في غير حق


444.Əbul-Ubeydeyn deyir ki, mən Abdullahdan (r.a) israfçılar barədə soruşdum. O dedi: “(Bunlar) varını boş yerə xərcləyənlərdir”.
[ İsnadı səhihdir ]


عن ابن عباس المبذرين قال المبذرين في غير حق


445.İbn Abbas (r.a) (əl-İsra surəsinin 27-ci) ayəsindəki:
“Bədxərc adamlar” sözünü, “malını boş yerə xərcləyənlərdir”- deyə izah etmişdir”.
[ İsnadı həsəndir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka