Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MÜSƏLMANI SÖYMƏK GÜNAHDIR


عن أبى إسحاق محمد بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق


429.Sə'd ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Müsəlmanı söymək günahdır”.
[ Səhihdir ]

عن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ماله ترب جبينه


430. Ənəs ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) ədəbsizlik edən, lənət oxuyan və söyüş söyən adam deyildi. Hirs¬lənəndə belə deyərdi: “Ona nə olub? Alını torpağa sürtülsün!”
[ Səhihdir ]

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر


431. Abdullah (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Müsəlmanı söymək günah, onunla vuruşmaq isə küfrdür”.
[ Səhihdir ]

عن أبي ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمى رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك


432.Əbu Zərr (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Əgər bir adam başqa bir adamı günah işlətməkdə, küfr etməkdə ittiham edərsə, dostunda bunlar olmadığı təqdirdə, (söylədiyi söz) onun özünə qayıdar”.
[ Səhihdir ]

عن أبى ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه


433. Əbu Zərr (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Kim bilərəkdən özünün atasından başqasına mənsub olduğunu iddia etsə, küfr etmiş olar. Kim mənsub olmadığı bir qövmdən olduğunu iddia etsə, Oddan olan oturacaq yerini tutsun. Kim bir kişini küfr etməkdə ittiham etsə, yaxud (ona): “Ey Allahın düşməni!” desə, belə olmadığı təqdirdə, (söylədiyi söz) onun özünə qayıdar”.
[ Səhihdir ]


عن سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أترى بي بأسا أمجنون أنا اذهب


434.Suleyman ibn Surad (r.a) deyir ki, Peyğəmbərin (s.a.s) səhabələrindən biri belə rəvayət etdi: “İki kişi Peyğəmbərin (s.a.s) yanında bir-birilə söyüşməyə başladı. Onlardan biri qəzəbləndi. Onun qəzəbi ta o qədər artdı ki, üzü şişdi, sifəti dəyişdi. Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Mən elə bir kəlmə bilirəm ki, əgər o, həmin kəlməni desəydi, qəzəb hissi ondan gedərdi!” Bir nəfər gedib Peyğəmbərin (s.a.s) dediyini ona bildirdi və: “Məlun şeytandan Allaha sığın!”- () dedi. O isə cavabında: “Yoxsa mənim qəzəbləndiyimi güman edirsən? Məgər mən dəliyəm? Get burdan!”- dedi.
[ Səhihdir ]

عن عبد الله قال ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما


435.Abdullah (r.a) dedi: “Elə iki müsəlman yoxdur ki, bunlarla Allah arasında pərdə olmasın. Onlardan biri öz dostuna yaramaz söz söyləsə, Allahın pərdəsini yırtmış olar. Və əgər onlardan biri digərinə: “Ey kafir!” desə, ikisindən biri küfr etmiş olar”.
[ İsnadı zəifdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka