Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Söyüşən iki nəfərin günahı birinci başlayanın üstünə düşər


عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قالا فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم


423. Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Söyüşən iki kimsənin günahı, məzlum həddi aşmayınca birinci başlayanın boynuna düşər”.
[ Səhihdir ]

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قالا فعلى البادىء حتى يعتدى المظلوم

424. Ənəs (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Söyüşən iki adamın günahı, məzlum həddi aşmayınca birinci başlayanın üzərinə düşər”.
[ Həsən səhihdir ]

قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العضه قالوا الله ورسوله أعلم قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم


425. Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Bilirsiniz adh (böhtan) nədir?” (Səhabələr) dedilər: “Allah və Onun elçisi daha yaxşı bilir”. Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “İnsanlar arasında fəsad törətmək məqsədilə insanlardan bir qisminin sözünü digərlərinə çatdırmaqdır”.
[ Səhihdir ]

قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل أوحى إلى أن تواضعوا ولا يبغ بعضكم على بعض


426. Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Allah mənə vəhy etdi ki, bir-birinizə qarşı təvazökar olasınız və bir-birinizə təcavüz etməyəsiniz”.
[ Səhihdir ]
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka