Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Bir kimsənin qardaşı onu dindirməsə də ona yol göstərməsi


كان وهب أدرك عبد الله بن عمر أن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قبيح ورأى مكانا أمثل منه فقال له ويحك يا راعى حولها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسئول عن رعيته


416. Vəhb rəvayət edir ki, ibn Ömər (r.a) suyu az olan bir yerdə çobanla bir neçə qoyun gördü. (İbn Ömər (r.a) nəzər saldıqda) bundan da yaxşı (suyu bol olan bir) yer görüb dedi: “Vay sənin halına, ey çoban! Qoyunları o tərəfə döndər. Mən Peyğəmbərin (s.a.s) belə dediyini eşitmişəm: “Hər biriniz himayəçiniz və himayənizdə olanlara cavabdehsiniz”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:26
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:46
İŞA [ 4 rükət ]19:16
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka