Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Salam vermək əlaqələri kəsməyin qarşısını alır


عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فإذا مرت به ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه فان رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وان لم يرد عليه فقد بريء المسلم من الهجرة


414.Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Heç bir möminə üç gündən artıq mömin qardaşı ilə küsülü qalması halal olmaz. Üç gün keçibdirsə, qoy onunla görüşüb ona salam versin. Əgər (mömin qardaşı) onun salamını alsa, hər ikisi savaba şərik olar. Yox əgər salamı almazsa, salam verən müsəlman küsülü qalmaqdan uzaq olar (buna görə ona günah yazılmaz)”.
[ Zəifdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka