Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

İNSANLARI BARIŞDIRMAQ ÜÇÜN XEYİRLİ SÖZLƏR DANIŞMAQ


عن أم كلثوم ابنة عقبة بن أبى معيط سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمى خيرا قالت ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها


385. Uqbə ibn Əbu Muitin qızı Ummu Gülsüm (r.a) Peyğəmbərin (s.a.s) belə dediyini eşitdi: “(Yalandan) xeyirli söz söyləyib insanları barışdıran, yaxud xeyirli söz yayan kimsə yalançı deyildir”. Ummu Gülsüm (r.a) deyir ki, mən Peyğəmbərin (s.a.s) üç şeydən başqa insanların danışdıqları yalanlardan heç birinə icazə verdiyini eşitmədim. (Bunlar); İnsanları barışdırmaq (üçün deyilən), kişinin öz zövcəsinə dediyi, habelə qadının da öz ərinə dediyi (yalan) sözdür”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka