Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

UŞAĞIN BAŞINI SIĞALLAMAQ


حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدنى على حجره ومسح على رأسي


367.Yusuf ibn Abdullah ibn Səlam (r.a) deyir ki: “Peyğəmbər (s.a.s) mənə Yusuf adını verdi, məni dizinin üstünə oturtdu və mənim başımı sığalladı”.
[ İsnadı səhihdir ]


عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسر بهن إلى فيلعبن معي


368. Aişə (r.a) deyir ki, mən Peyğəmbərin (s.a.s) yanında gəlinciklərlə oynayardım. Mənimlə oynayan rəfiqələrim də var idi. Peyğəmbər (s.a.s) içəri daxil olduğu zaman rəfiqələrim ondan utanaraq çölə çıxardılar. Peyğəmbər (s.a.s) isə onları mənim yanıma göndərər və onlar mənimlə oynayardılar”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka