Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

EYİB TUTAN


عن حكيم بن سعد قال سمعت عليا يقول لا تكونوا عجلا مذاييع بذرا فان من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا

Hukeym ibn Sə'd rəvayət edir ki, mən Əlinin (r.a) belə dediyini eşitdim: “Dedi-qodu yayan və sirr açan olmayın. Yoxsa başınıza şiddətli, məyusedici bir bəla gələr və uzun sürən, böyük bir fitnəyə məruz qalarsınız”.
[ İsnadı səhihdir ]

عن بن عباس قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك


İbn Abbas (r.a) dedi: “Dostunun eyiblərini yada salmaq istəsən, öz eyiblərini xatırla”.
[ İsnadı zəifdir ]

عن بن عباس في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض


İbn Abbas (r.a) qüdrətli və əzəmətli Allahın:
“Bir-birinizə ayıb tutmayın” (əl-Hucurat, 11) ayəsini izah edib demişdir: “Biriniz digərinə tənə vurmasın!”
[ İsnadı zəifdir ]

حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت في بنى سلمة ولا تنابزوا بالألقاب قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه


Əbu Cubeyra ibn Dahhak (r.a) deyir ki,
“Bir-birinizə ayıb tutmayın” ayəsi bizim barəmizdə, Sələmə oğulları barədə – nazil olmuşdur. Peyğəmbər (s.a.s) yanımıza hicrət etdiyi zaman bizlərdən hər birimizin iki adı var idi. Peyğəmbər (s.a.s) : “Ey filankəs!”- deyə çağırdıqda, onlar deyərdi: “Ey Allahın elçisi! Onun buna acığı tutur”.
[ Səhihdir ]

عن الحكم قال سمعت عكرمة يقول لا أدرى أيهما جعل لصاحبه طعاما بن عباس أو بن عمه فبينا الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية فقال مه إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة قال أفرأيت إن كان كذاك قال ان الله لا يحب الفاحش المتفحش بن عباس الذي قال ان الله لا يحب الفاحش المتفحش


Həkəm rəvayət edir ki, mən İkrimənin belə dediyini eşitdim: “Deyəsən ya ibn Abbas (r.a) ya da onun əmisi oğlu, biri digərini yeməyə dəvət etdi. Kəniz onlara xidmət edərkən, onlardan biri onu: “Ey zinakar!”- deyə çağırdı. (İbn Abbas (r.a) ona) dedi: “Sus! O, səndən dünyada qisas almasa da, Axirətdə mütləq alacaqdır”. O dedi: “Bəs elədirsə (doğrudan da zinakardırsa) onda necə?” (İbn Abbas r.a) dedi: “Şübhəsiz ki, Allah ədəbsiz və kobud olanı sevmir”.
[ İsnadı həsəndir ]

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذى


Abdullah (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Mömin nə tənə vuran, nə lənət oxuyan, nə ədəbsiz, nə də təhqir edən deyil”. [Səhihdir ]
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka