Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

LƏNƏT YAĞDIRAN


عن أبى الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء


Əbu Dərda (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Lənət yağdıranlar Qiyamət günü nə şahid, nə də şəfaətçi olarlar”.
[ Səhihdir ]


عن أبى هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Doğru danışan adama kimisə lənətləmək yaraşmaz”.
[ Səhihdir ]


عن حذيفة قال ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة

Huzeyfə (r.a) dedi: “Bir-birini lənətləyən elə bir qövm yox¬dur ki, onların hamısına lənət olmasın”.
[ İsnadı səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka