Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ƏMİNLİK İÇİNDƏ SƏHƏRƏ ÇIXAN ADAM


عن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا


Ubeydullah ibn Mihsan əl-Ənsari (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Kim qəlbi arxayınlıq içində, canı sağlam ikən, yanında da həmin günün yeməyi olduğu halda səhərə çıxmışsa, sanki ona dünya bəxş edilmişdir”.
[ Həsəndir ]
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka