Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MƏŞVƏRƏT ETMƏK


عن عمرو بن دينار قال قرأ بن عباس وشاورهم في بعض الأمر


Amr ibn Dinar deyir ki, İbn Abbas (r.a) ayəni belə oxudu:

“Bəzi işlərdə onlarla məsləhətləş”. (Ali-İmran, 159.)
[ İsnadı səhihdir ]

عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلى وأمرهم شورى بينهم

Həsən dedi: “Allaha and olsun ki, məsləhətləşən elə bir camaat yoxdur ki, olduqları haldan daha yaxşısına yönəlmiş olmasınlar”. Sonra o, bu ayəni oxudu:

“İşlərini öz aralarında məsləhətlə görərlər”.( əş-Şura, 38.)
[İsnadı səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka