Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ƏZİYYƏT VERƏN ŞEYİ (YOLDAN) KƏNAR ETMƏK


عن أبى برزة الأسلمى قال قلت يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة قال أمط الأذى عن طريق الناس

Əbu Bərzə əl-Əsləmi (r.a) rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərə (s.a.s) dedim: “Ey Allahın elçisi! Mənə elə bir əməl öyrət ki, o məni Cənnətə daxil etsin”. O dedi: “Əziyyət verən şeyi insanların yolundan kənar et!”
[ Səhihdir ]

عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل (مسلم) بشوك في الطريق فقال لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Müsəlman kişi yol üstündəki tikanın yanından keçərkən (öz-özünə): “Mən bu tikanı kənar edim ki, heç bir müsəlmana əziyyət verməsin”- dedi və onun (günahları) bağışlandı”.
[ Səhihdir ]

عن أبى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت على أعمال أمتى حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوىء أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن


Əbu Zərr (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Ümmətimin yaxşı və pis əməlləri mənə göstərildi. Onların yaxşı əməlləri arasında (insanlara) əziyyət verən şeyin yoldan kənarlaşdırıldığını, pis əməlləri arasında isə məsciddəki tüpürcəyin torpaqla basdırılmadığını gördüm”.

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka