Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

İNSANLARI ƏFV ETMƏK VƏ QINAMAMAQ


عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجىء بها فقيل ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم


Ənəs (r.a) rəvayət edir ki, bir yəhudi qadın Peyğəmbərə (s.a.s) qoç ətindən hazırlanmış, içinə də zəhər qatılmış yemək gətirdi. Peyğəmbər (s.a.s) ondan yedi. Sonra həmin qadın tutulub gətirildi və: “Onu öldürəkmi?”- deyə Peyğəmbərdən (s.a.s) soruşuldu. O: “Xeyr!”- deyə cavab verdi.
Mən (həmin) yeməyin Peyğəmbərə (s.a.s) təsir göstərdiyini görürdüm.
[ Səhihdir ]

Abdullah ibn əz-Zubeyr (r.a) minbərdə ikən:

“Sən bağışlama (yolunu) tut, yaxşılığı əmr et və cahillərdən üz döndər.” ayəsini (əl-Ə'raf, 199.) oxuyub dedi:


والله ما أمر بها أن تأخذ إلا من أخلاق الناس والله لآخذنها منهم ما صحبتهم


“Allaha and olsun ki, O, bununla ancaq insanlardan ədəb-əxlaq götürməyi buyurur. Allaha and olsun ki, mən onlardan sizin gördüklərinizi götürəcəyəm”.
[ İsnadı səhihdir ]عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت


İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “(İnsanları) öyrədin! Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin! Qoy sizlərdən biri qəzəblənərkən sussun”.
[ Səhih li-ğeyrihi ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka