Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

XOŞ SÖZ


عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة


Abdullah ibn Yezid əl-Xətmi (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Hər xoş söz sədəqədir”.
[ Səhihdir ]


عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالشىء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة


Ənəs (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbərə (s.a.s) bir şey gətirildikdə deyərdi: “Aparın bunu filan qadının evinə! Çünki o, Xədicənin rəfiqəsi olub. Aparın bunu filan qadına! Çünki o, Xədicəni çox sevərdi”.
[ Həsəndir ]


عن حذيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة


Huzeyfə (r.a) dedi: “Peyğəmbəriniz (s.a.s) demişdir: “Hər yaxşı söz sədəqədir”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka