Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KİŞİNİN ÖZ QARDAŞINA KÖMƏKLİK ETMƏSİعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قيل فاى الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أفرايت إن لم أستطع بعض العمل قال فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق قال أفرأيت إن ضعفت قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة بها على نفسك"


Əbu Zərr (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən (s.a.s) soruşdular: “Hansı əməl ən yaxşı əməl sayılır?” O dedi: “Allaha iman gətirmək, Onun yolunda cihad etmək!” Bir daha soruşdular: “Hansı kölə ən xeyirli kölə hesab olunur?” O dedi: “Ən bahalı və ailədə ən hörmətli olan kölə!” Yenə soruşdular: “Bir de görək, bəzi (yaxşı) əməlləri edə bilməsəm necə? O dedi: “Biçarə kimsəyə köməklik göstər və ya baca¬rıqsız adama işində yardım et!” Yenə soruşdular: “Bəs bacarmasam necə? O dedi: “İnsanları pis işlərdən çəkindir. Çünki bu, sənin özün üçün xərclədiyin sədəqədir”.
[ Səhihdir ]
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka