Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KİŞİ ÖZ AİLƏSİNİN HAMİSİDİR


عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير راع وهو مسئول والرجل راع على أهله وهو مسئول والمرأة راعية على بيت زوجها وهى مسئولة ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته


İbn Ömər (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Hər biri¬niz himayəçiniz və hər biriniz himayəsində olanlara cavabdehdir. Əmir himayəçidir və o, (rəiyyətinə) cavabdehdir. Kişi öz ailəsinin hamisidir və o, (himayəsində olanlara) cavabdehdir. Qadın öz ərinin evinə nəzarət edəndir və o, (buna) cavabdehdir. Diqqət edin! Hər biriniz himayəçiniz və hər biriniz himayəsində olanlara cavabdehdir”.
[ Səhihdir ]عن أبى سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أنا اشتهينا أهلينا فسألنا عن من تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتمونى أصلى فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم


Əbu Suleyman Malik ibnul Huveyris (r.a) dedi: “Biz Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gəldik. O vaxt biz həmyaşıd cavanlar idik. Biz iyirmi gecə onun yanında qaldıq. O görəndə ki, ailəmız üçün darıxırıq, bizdən onların yanında kimi qoyub gəldiyimizi xəbər aldı”. Biz ona bildirdik. O mülayim və rəhmli adam idi. O buyurdu: “Ailələrinizin yanına qayıdın! Onlara (haqqı) başa salın və onlara (yaxşı işlər görməyi) əmr edin. Mənim namaz qıldığımı necə gördünüzsə, elə də namaz qılın. Namaz vaxtı yetişdikdə biriniz azan versin və ən yaşlınız isə sizə namaz qıldırsın”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka