Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KÖLƏ HİMAYƏDARDIRعن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته


İbn Ömər (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Hər biriniz himayəçisiniz! Və hər biriniz himayəsində olanlara cavabdehdir. Camaata rəhbərlik edən əmir himayəçidir. Və o, rəiyyətinə cavabdehdir. Kişi öz ailəsinin hamisidir. Və o, himayəsində olanlara cavabdehdir. Kölə öz ağasının malını qoruyandır. Və o, buna cavabdehdir. Diqqət edin! Hər biriniz himayəçisiniz! Və hər biriniz himayəsində olanlara cavabdehdir”.
[ Səhihdir ]


عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا هريرة يقول العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل


Peyğəmbərin (s.a.s) zövcəsi Aişənin (r.a) himayəsində olan Abdullah ibn Sə'd rəvayət edir ki, Əbu Hureyra (r.a) dedi: “Kölə öz ağasına itaət etsə, qüdrətli və əzəmətli Allaha itaət etmiş olar, ona asi olsa, qüdrətli və əzəmətli Allaha asi olmuş olar”.
[ İsnadı zəifdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka