Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KÖLƏNİN ÖZ AĞASINA NƏSİHƏT ETMƏSİعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين

Abdullah ibn Ömər (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Əgər kölə öz ağasına nəsihət etsə və Rəbbinə gözəl tərzdə ibadət etsə, ikiqat savab qazanar”.
[ Səhihdir ]حدثنا صالح بن حي قال قال رجل لعامر الشعبي يا أبا عمرو إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كان عنده امة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران قال عامر أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة


Saleh ibn Heyy rəvayət edir ki, bir kişi Amir əş-Şabiyə dedi: “Ey Əba Amr! Biz elə hesab edirik ki, əgər kişi öz kənizini azad edib sonra onunla evlənsə, dəvəsini qurban kəsmiş sayılar”. Amir dedi: “Əbu Burdə öz atasından mənə rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər (s.a.s) onlara dedi: “Üç sinif insan iki dəfə savab qazanır. Əvvəlcə öz peyğəmbərinə, sonra da Muhəmmədə (s.a.s) iman gətirmiş Kitab əhli iki dəfə savab qazanır. Həm Allahın, həm də ağasını haqqını ödəyən tabeçilikdə olan kölə (iki dəfə savab qazanır). Kənizinə yaxşı təlim-tərbiyə keçən, sonra onu azad edib onunla evlənən kişi iki dəfə savab qazanır”. Amir dedi: “Heç bir şeysiz o dəvəni sənə verdik. Halbuki Mədinəyə getdikdə onu minərdilər”.
[ Səhihdir ]عن أبى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدى إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجرانƏbu Musa (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Rəbbinə gözəl tərzdə ibadət edən, ağasına itaət və nəsihət edən kölə ikiqat savab qazanar”.
[ Səhihdir ]


عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجران إذا أدى حق الله في عبادته أو قال في حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه


Əbu Burdə (r.a) atasından rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Kölə ibadət edib Rəbbinin haqqını və (itaət edib) onu saxlayan ağasının haqqını ödəsə, ikiqat savab qazanar”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka