Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ADAM KÖLƏ İLƏ BİRLİKDƏ YEMƏK YEMƏYİ BƏYƏNMİRSƏ


عن أبي الزبير أنه سمع (رجلا) يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه
قال نعم فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده


Əbu Zubeyr Cabirdən (r.a) bir kişinin köləsi barədə soruşdu ki, əgər əziyyət vermirsə, Peyğəmbər (s.a.s) onu sərbəst buraxmağı əmr edibmi?” O: “Bəli!”- deyə cavab verdi. “Və əgər onunla bir yerdə çörək yemək istəmirsə, onda heç olmasa ona öz əlindən yemək versin”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka