Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

Kişinin öz köləsinə və xidmətçisinə xərclədiyi (mal) sədəqədir


عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة


Miqdam ibn Mə'di (r.a) rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərin (s.a.s) belə dediyini eşitdim: “Özün nə yesən sənin üçün sədəqədir. Övladına, zövcənə və xidmətçinə nə yedirtsən o da (sənin üçün) sədəqədir”.
[ Səhihdir ]


عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني ويقول ولدك إلى من تكلنا


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Ən xeyirli sədəqə (yaxınların) ehtiyacını ödəməkdir. Xeyir verən əl dilənən əldən daha xeyirlidir. Elə isə öz ailəndən başla! Yoldaşın deyər: “Ya (varından) mənə xərclə ya da məni boşa”. Kölən deyər: “Ya (varından) mənə xərclə ya da məni azad et”. Övladın deyər: “Bizi kimin öhdəsinə buraxırsan?”
[ Səhihdir ]


عن أبى هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) sədəqə verməyi buyurduqda bir kişi dedi: “Mənim bir dinarım var”. O buyurdu: “Onu özünə xərclə!” Kişi dedi: “Məndə biri də var”. O buyurdu: “Onu yoldaşına xərclə!” Kişi dedi: “Məndə biri də var” O buyurdu: “Onu xidmətçinə xərclə! Sonra (yenə varındısa) özün məsləhət bildiklərinə xərclə”.
[ Həsəndir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka