Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KÖLƏNİ GÜCÜ ÇATMADIĞI BİR İŞLƏ YÜKLƏMƏMƏKعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيقƏbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Kölə¬nin yeməyini və geyimini təmin etmək lazımdır. Onu gücü çatmadığı bir işlə yükləmək olmaz”.
[ Səhihdir ]عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Kölənin yeməyini və geyimini təmin etmək lazımdır. Onu yalnız gücü çatdığı qədər yükləmək olar”.
[ Səhihdir ]قال معرور مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليهMə'rur ibn Suveyd deyir ki, biz Əbu Zərin (r.a) yanından keçdikdə həm onun, həm də köləsinin əynində eyni paltarı gördük. Biz dedik: “Bəlkə bunu özünə götürəsən, onu da kölənə verəsən ki, (hər birinizin əynində) ayrı-ayrı geyimlər olsun”. O dedi: “Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Kölələriniz (sizin qardaşlarınızdır)! Allah onları sizin tabeçiliyinizə vermişdir. Kimin qardaşı öz tabeçiliyi altında olsa, yediyindən ona da yedirtsin, geyindiyindən ona da geyindirsin! Onu qüvvəsi çatmadığı bir işlə yükləməsin. Əgər onu qüvvəsi çatmadığı bir işlə yükləsə, qoy onda ona kömək etsin”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka