Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ÖVLADI ÖLƏNİN FƏZİLƏTİ


عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم

143. Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Müsəlmanlardan üç övladı ölən kimsəyə Cəhənnəm odu yalnız yüngülcə toxunar”.
[ Səhihdir ]

عن أبى هريرة أن امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبى فقالت ادع له فقد دفنت ثلاثة فقال احتظرت بحظار شديد من النار

144. Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, bir qadın körpəsini Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gətirib dedi: “Onun üçün dua et! Mən artıq üçünü dəfn etmişəm”. O dedi: “Sən möhkəm bir hasarla Cəhənnəm odundan qorundu”.
[ Səhihdir ]

عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخى به أنفسنا عن موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة

145. Xalid əl-Absi deyir ki, mənim uşağım öldü və mən buna çox kədərləndim. Dedim: “Ey Əbu Hureyra! Peyğəmbərdən (s.a.s) ölülərimizə dair elə bir şey eşitdinmi ki, onunla bizə təskinlik verəsən?” O dedi: “Mən Peyğəmbərin (s.a.s) belə dediyini eşitdim: “Uşaqlarınız Cənnətin bataqlıq cücüləridirlər (cücülər bataqlığı tərk etmədikləri kimi onlar da Cənnəti tərk edən deyillər)!”
[ Səhihdir ]

عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان قلت لجابر والله أرى لو قلتم وواحد لقال قال وأنا أظنه والله

146. Cabir ibn Abdullah rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərin (s.a.s) belə dediyini eşitdim: “Kimin üç uşağı ölsə, (bu itkiyə) dözüb savabını (Allahdan) diləsə, Cənnətə daxil olar”. Biz dedik: “Ey Allahın elçisi! Bəs ikisi necə?” O dedi: “İkisi olsa da!”
Mahmud ibn Ləbid deyir ki, mən Cabirə dedim: “Allaha and olsun! Əgər birini desəydiniz ona da razılıq bildirərdi”. Cabir dedi: “Vallahi ki, mən də belə güman edirəm”.
[ Həsəndir ]

عن أبى هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبى فقالت ادع الله له فقد دفنت ثلاثة فقال احتظرت بحظار شديد من النار"

147. Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, bir qadın körpəsini Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gətirib dedi: “Onun üçün dua et! Mən artıq üçünü dəfn etmişəm”. O dedi: “(Bu) qadın möhkəm bir hasarla Cəhənnəm odundan qorundu”.
[ Səhihdir ]

عن أبى هريرة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما نأتك فيه فقال موعدكن بيت فلان فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة فقالت امرأة واثنان قال واثنان كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده"

148 .Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, bir qadın Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gəlib dedi: “Ey Allahın elçisi! Məclisdə sənə yaxınlaşa bilmirik. Bizə də bir gün ayır ki, o gün sənin yanına gələk”. O dedi: “Sizə və'd edilən yer filankəsin evidir”. Qadınlar həmin vaxt vəd edilən yerə gəldilər. Peyğəmbər (s.a.s) onlara dedi: “Sizlərdən hər kimin üç uşağı ölsə, (bu itkiyə) dözüb savabını (Allahdan) diləsə, Cənnətə girər”. Bir qadın dedi: “Ey Allahın elçisi! Bəs ikisi necə?” O dedi: “İkisi olsa da!”
Suheyl (r.a) hədislərə etina ilə yanaşar və onları qoruyardı. Heç kəs Peyğəmbərin (s.a.s) yanında hədisləri yaza bilmirdi.
[ Səhihdir ]

حدثتني أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم قلت واثنان قال واثنان"

149. Ummu Suleym (r.a) rəvayət edir ki, bir gün mən Peyğəm¬bərin (s.a.s) yanında idim. O dedi: “Ey Ummu Suleym! Üç uşağı ölmüş elə iki müsəlman yoxdur ki, Allah onları uşaqlara olan mərhəmətinin lütfü sayəsində Cənnətə salmasın”. Mən dedim: “Bəs ikisi necə?” O dedi: “İkisi olsa da!”
[ Səhihdir ]

عن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقى أبا ذر متوشحا قربة قال ما لك من الولد يا أبا ذر قال ألا أحدثك قلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه"

150. Sa'sa ibn Muaviyə deyir ki, mən xəz kürkə bürünmüş Əbu Zərə (r.a) rast gəldim. Dedim ki: “Ey Əbu Zərr! Sənin övladın varmı?” O dedi: “Sənə hədis danışımmı?” Mən: “Bəli!”- deyə cavab verdim. O dedi: “Mən Peyğəmbərin (s.a.s) belə dediyini eşitdim: “Həddi buluğa çatmamış üç uşağı ölən elə müsəlman yoxdur ki, Allah onu uşaqlara olan mərhəmətinin lütfü sayəsində Cənnətə salmasın. Müsəlmanı köləlikdən azad edən elə bir adam yoxdur ki, qüdrətli və əzəmətli Allah müsəlmanın əzalarının müqabilində onun əzalarını (Cəhənnəm əzabından) xilas etməsin”.
[ Səhihdir ]

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة

151. Ənəs ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Həddi buluğa çatmamış üç uşağı ölən elə bir kimsə yoxdur ki, Allah onu uşaqlara olan mərhəmətinin lütfü sayəsində Cənnətə salmasın”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka