Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

YETİMİ OLAN KİMSƏYƏ BAXANIN FƏZİLƏTİ


أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتنى امرأة معها ابنتان لها فسألتنى فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن اليهن كن له سترا من النار"

132. Peyğəmbərin (s.a.s) zövcəsi Aişə (r.a) rəvayət edir ki, bir qadın iki qızı ilə birgə yanıma gəlib məndən (yeməyə bir şey) istədi. Məndə yalnız bircə xurma tapıldı. Mən xurmanı ona verdim. O da onu qızları arasında bölüşdürdü. Sonra qalxıb bayıra çıxdı. Peyğəmbər (s.a.s) içəri daxil olduqda mən ona bu haqda xəbər verdim. O dedi: “Kim bu qızlara böyüklük edib onların qeydinə qalsa, qızlar onu Oddan qoruyan bir sipər olar”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka