Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

YOLDAŞININ MAL-DÖVLƏTİ VƏ ÖVLADI ÇOXALSIN DEYƏ ONUN ÜÇÜN DUA ETMƏK


عن أنس قال ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمى وأم حرام خالتى إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلى بكم وذاك في غير وقت صلاة فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمى يا رسول الله خويدمك ادع الله له فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له

88. Ənəs ibn Malik (r.a) rəvayət edir ki, bir gün mən anamla və xalam Ummu Həramla birgə Peyğəmbərin (s.a.s) yanına gəldik. O, bizim yanımıza gəlib dedi: “Sizə namaz qıldırımmı?” O bunu deyəndə namaz vaxtı deyildi. Səhabələrdən biri soruşdu: “O, Ənəsi hansı tərəfində saxladı?” (Ənəs (r.a) ona): “Onu sağ tərəfində saxladı”- deyə cavab verdi. Sonra dedi: “Peyğəmbər (s.a.s) bizə namaz qıldırdı, (Allahdan) bizim üçün – yəni ev əhlindən ötrü, dünya və Axirətdə olan hər cür xeyirdən dilədi. Anam dedi: “Ey Allahın elçisi! Xidmətçinə diqqət yetir. Onun üçün Allaha dua et!” O da (Allahdan) mənim üçün hər cür xeyirdən dilədi. Duasının sonunda isə belə dedi: “Allahım! Onun varını və övladını çoxalt, ona bərəkət ver!”
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka