Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

(AZAD EDİLMIŞ) KÖLƏ: “MƏN FİLANKƏSLƏRDƏNƏM!”- DEYƏ BİLƏRMİ?


حدثني عبد الرحمن بن حييب قال قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت قلت من تيم تميم قال من أنفسهم أو من مواليهم قلت من مواليهم قال فهلا قلت من مواليهم إذا

74. Abdurrəhman ibn Həbib rəvayət edir ki, Abdullah ibn Ömər (r.a) məndən: “Kimlərdənsən?”- deyə soruşdu. Mən: “Təmim camaatındanam”- deyə cavab verdim. O soruşdu: “Özlərindənsən ya (azad edilmiş) kölələrindən?” Mən: “(Azad edilmiş) kölələrindənəm”- deyə cavab verdim. O dedi: “Bəs nə üçün demirsən ki: “(Azad edilmiş) kölələrindənəm”.
[ İsnadı zəifdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka