Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ƏN YAXIN VƏ ƏN YAXIN OLANLARIN QAYĞISINA QALMAQ


عن المقدام بن معدى كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بامهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب"

60. Miqdam ibn Mə'di (r.a) rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərin (s.a.s) belə dediyini eşitdim: “Həqiqətən, Allah sizə analarınızın qeydinə qalmağı, sonra (yenə) analarınızın qeydinə qalmağı, sonra atalarınızın qeydinə qalmağı, sonra da ən yaxın və ən yaxın olanların qeydinə qalmağı buyurur”.
[ Səhihdir ]

عن أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جائنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال احرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد حتى قالا ثلاثا فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا بن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا قالت ارجع إليه فسله لم قال ذاك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بنى آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم"

61. Əbu Əyyub Suleyman rəvayət edir ki, Əbu Hureyra (r.a) cümə axşamından cüməyə keçən gecə yanımıza gəlib dedi: “Qohumluq əlaqələrini kəsən kimsə varsa ayağa qalxsın, onu tənbeh edəcəyəm”. O bunu üç dəfə təkrar etdi, lakin heç kəs yerindən qalxmadı. Sonra bir cavan iki ildən bəri əlaqələrini kəsdiyi bibisinin yanına gəldi. Bibisi dedi: “Qardaş oğlu! Səni bura gətirən nədir?” O dedi: “Mən Əbu Hureyranın (r.a) belə-belə dediyini eşitdim”. Bibisi dedi: “Onun yanına qayıt və ondan nə üçün belə deməsini soruş. (O, bunun səbəbini Əbu Hureyradan (r.a) soruşduqda) dedi: “Mən Peyğəmbərin (s.a.s) belə dediyini eşitdim: “Adəm oğullarının əməlləri hər cümə axşamından cüməyə keçən gecə uca və ulu Allaha ərz edilir. O zaman qohumluq əlaqələrini kəsən kimsənin əməlləri qəbul olunmur”.
[ Zəifdir ]


عن بن عمر ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها وابدأ بمن تعول فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب وان كان فضلا فناول"

62. İbn Ömər (r.a) demişdir: “Savab qazanmaq məqsədilə malından özünə və ailəsinə xərcləyən elə bir adam yoxdur ki, bu əmələ görə Uca Allah onu mükafatlandırmasın”. Elə isə, əvvəlcə ailəndən başla. Malından artıq qalanı varsa, onu ən yaxın və ən yaxın olanlara ver. Yenə artıq qalsa, onu dilədiyinə ver”.
[ İsnadı zəifdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka