Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

KİM QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİNİ MÖHKƏMLƏNDİRSƏ, ƏHLİ ONU SEVƏR

[ Azerislam.com / 7480 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن بن عمر قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسىء في أجله وثرى ماله وأحبه أهله"

58. İbn Ömər (r.a) dedi: “Rəbbindən qorxan və qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirən kimsənin əcəli uzanar, var-dövləti artar və əhli onu sevər”.
[ Həsəndir ]

عن بن عمر من اتقى ربه ووصل رحمه أنسى له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله"

59. İbn Ömər (r.a) dedi: “Rəbbindən qorxan və qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirən kimsənin ömrü uzanar, var-dövləti artar və əhli onu sevər”.
[ Həsəndir ]

|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:58
GÜNƏŞ07:29
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:54
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:21
İŞA [ 4 rükət ]19:47
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka