Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

HƏDİS ELMİ
  ZÜLM ZÜLMƏTLƏRDİR

  MƏZLUMUN DUASI

  MAL İSTEHSAL ETMƏK

  KOBUDLUQ

  RAHATLAŞDIRMAQ

  BƏNDƏYƏ MÜLAYİMLİYİNƏ GÖRƏ VERİLƏN MÜKAFAT

  DOLANIŞIQDA YUMŞAQ OLMAQ

  MÜLAYİMLİK

  BİNALAR ÜZƏRİNDƏ NAXIŞLAR AÇMAQ

  OTAQLAR DÜZƏLTMƏK

  GENİŞ EV

  EV TİKƏN ADAM

  HÜNDÜR BİNALAR TİKMƏKDƏ ÖTÜŞMƏK

  KİŞİNİN ÖZ İŞÇİLƏRİLƏ BİRGƏ ÇALIŞMASI

  BİNAYA XƏRCLƏNƏN VƏSAİT

  MƏNZİLLƏRİ SAHMANA SALMAQ

  İSRAFÇILAR

  VAR-DÖVLƏTİ İSRAF ETMƏK

  Düşmənlərin (baş verən fəlakətə) sevinməsi

  Qardaşına: “Ey kafir!” deyən adam

  Dediyinin mənasını yozaraq başqasına: “Ey münafiq!” deyən kəs

  Adam öz sözünü (hamıya) bəlli olan kimsələrə aid etməməlidir

  MÜSƏLMANI SÖYMƏK GÜNAHDIR

  Söyüşən iki nəfər, bir-birini təqsirləndirən və bir-birinə yalan söyləyən iki şeytandır

  Söyüşən iki nəfərin günahı birinci başlayanın üstünə düşər

  SU VERMƏK

  SÖYÜŞ SÖYMƏK

  Hiylə və kələk barədə deyilənlər

  Pis məsəllər çəkməyi xoşlamayan kəs

  Bir kimsənin qardaşı onu dindirməsə də ona yol göstərməsi

  CAVANLAR ARASINDA KÜSÜLÜLÜK

  Salam vermək əlaqələri kəsməyin qarşısını alır

  NİFRƏT ETMƏK

  BİR-BİRİNDƏN KÜSƏNLƏR

  QARDAŞI İLƏ BİR İL ƏLAQƏLƏRİ KƏSƏN KİMSƏ

  MÜSƏLMANLA ƏLAQƏLƏRİ KƏSMƏK

  KİŞİ İLƏ ƏLAQƏNİ KƏSMƏK

  KİŞİNİN ÖZ CAMAATINI SEVMƏSİ

  ƏSL-NƏCABƏTƏ TƏNƏ VURMAQ

  Qardaşına söz verib sonra ona xilaf çıxma

  Bir adama yalan söylədiyin zaman o sənə inanmış olsun

  Tərəflər arasındakı münasibətləri düzəltmək

  ƏZİYYƏTLƏRƏ DÖZMƏK

  İNSANLARIN VERDİYİ ƏZİYYƏTLƏRƏ SƏBİR EDƏNLƏR

  (KİMSƏYƏ) YALAN DANIŞMAQ YARAMAZ

  İNSANLARI BARIŞDIRMAQ ÜÇÜN XEYİRLİ SÖZLƏR DANIŞMAQ

  QƏFƏSDƏ QUŞ SAXLAMAQ

  SƏRÇƏNİN YUMURTASINI GÖTÜRMƏK

  HEYVANLARA RƏHM ETMƏK

  AİLƏYƏ RƏHM ETMƏK

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka