Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

HƏDİS ELMİ
  YETİMİ OLAN KİMSƏYƏ BAXANIN FƏZİLƏTİ

  YETİMƏ BAXANIN FƏZİLƏTİ

  İTAƏTKARA DA, GÜNAHKARA DA YAXŞILIQ ETMƏK

  HÖRMƏTLI OLMAQ

  YƏHUDİ QONŞU

  QONŞUYA ƏZİYYƏT VERİB (MƏNZİLİNDƏN) ÇIXARDAN KƏS

  QONŞUNUN ŞİKAYƏTİ

  QONŞU QADIN ÖZ QONŞU QADININA QOÇ DIRNAĞINI BELƏ ƏSİRGƏMƏMƏLİDİR

  QONŞUYA ƏZİYYƏT VERMƏMƏK

  PİS QONŞU

  ƏMƏLİSALEH QONŞU

  ƏN XEYIRLI QONŞU

  XÖRƏYİN SUYUNU ÇOX EDİB QONŞULARA DA PAY VERMƏK

  QONŞUSU AC OLA-OLA ONUN QARNINI DOYDURMAMAQ

  QAPINI QONŞUNUN ÜZÜNƏ BAĞLAYAN KƏS

  ƏN YAXIN VƏ ƏN YAXIN QONŞULAR

  QAPISI ƏN YAXIN OLAN QONŞUYA PAY VERMƏK

  QONŞUDAN BAŞLAMAQ

  QONŞUNUN HAQQI

  QONŞUYA YAXŞILIQ ETMƏK BARƏDƏ TÖVSİYƏ

  MƏRHƏMƏT YÜZ HİSSƏDİR

  RƏHM ETMƏYƏN KİMSƏYƏ RƏHM EDİLMƏZ

  ATANIN ÖVLADA QAYĞI GÖSTƏRMƏSİ

  VALIDEYNIN ƏDƏBLI OLMASI VƏ ÖVLADININ QAYĞISINA QALMASI

  KÖRPƏLƏRİ ÖPMƏK

  ANALAR RƏHMLİDİRLƏR

  YOLDAŞININ MAL-DÖVLƏTİ VƏ ÖVLADI ÇOXALSIN DEYƏ ONUN ÜÇÜN DUA ETMƏK

  ÖVLAD (ATA-ANANIN) GÖZ BƏBƏYİDİR

  KÖRPƏNİ BOYNUNDA DAŞIMAQ

  ÖVLAD XƏSİSLİK VƏ QORXAQLIQ ÜÇÜN BIR BƏHANƏDİR

  QIZ UŞAQLARININ ÖLÜMÜNÜ ARZULAMAĞA PİS BAXMAQ

  HIMAYƏSİNDƏ OLAN QIZINA BAXAN KİMSƏNİN FƏZİLƏTİ

  ÜÇ BACIYA BAXAN KİMSƏ

  İKİ,YAXUD BİR QIZ UŞAĞINA BAXAN KİMSƏ

  QÖVMÜN (AZAD ETDİYİ) KÖLƏSİ ONLARIN ÖZLƏRİNDƏNDİR

  (AZAD EDİLMIŞ) KÖLƏ: “MƏN FİLANKƏSLƏRDƏNƏM!”- DEYƏ BİLƏRMİ?

  QOHUMLARINIZLA ƏLAQƏLƏRİ MÖHKƏMLƏNDİRMƏK ÜÇÜN ƏSL-NƏCABƏTİNIZİ ÖYRƏNİN

  MÜŞRİK QOHUMLA ƏLAQƏLƏRİ MÖHKƏMLƏNDİRMƏK VƏ ONA HƏDİYYƏ VERMƏK

  CAHILİYYƏT DÖVRÜNDƏ QOHUMLARINA BAŞ ÇƏKƏN, SONRA DA MÜSƏLMAN OLAN KƏS

  ZALIM QOHUMLA ƏLAQƏLƏRİ MÖHKƏMLƏNDİRMƏYİN FƏZİLƏTİ

  QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİNİ QARŞILIQLI OLARAQ SAXLAYAN ADAM, ƏLAQƏ QURAN BIR KİMSƏ SAYILA BİLMƏZ

  QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİNİ KƏSƏNİN DÜNYADAKI AQİBƏTİ

  QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRINI KƏSƏNIN GÜNAHI

  ARALARINDA QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİNİ KƏSƏN BİR KİMSƏ OLAN CAMAATA RƏHMƏT NAZİL OLMUR

  ƏN YAXIN VƏ ƏN YAXIN OLANLARIN QAYĞISINA QALMAQ

  KİM QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİNİ MÖHKƏMLƏNDİRSƏ, ƏHLİ ONU SEVƏR

  QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRINI MÖHKƏMLƏNDIRMƏK ÖMRÜ UZADIR

  QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRINI MÖHKƏMLƏNDIRMƏYIN FƏZILƏTI

  QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİNİ MÖHKƏMLƏNDİRMƏK

  QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİNİ MÖHKƏMLƏNDİRMƏYİN VACİB OLMASI

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka