Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

HƏDİS ELMİ
  ƏZİYYƏT VERƏN ŞEYİ (YOLDAN) KƏNAR ETMƏK

  GÜLÜMSƏMƏK

  İNSANLARA ƏL TUTMAQ

  İNSANLARI ƏFV ETMƏK VƏ QINAMAMAQ

  YAXŞI İŞ GÖRMƏYƏ YOL GÖSTƏRƏN

  QADAĞAN OLUNAN OYUN VƏ ZARAFAT

  MÜSƏLMAN ÖZ QARDAŞININ AYNASIDIR

  BAĞA GETMƏK

  XOŞ SÖZ

  HƏR BİR YAXŞILIQ SƏDƏQƏDİR

  DÜNYADA YAXŞILIQ EDİB AXİRƏTDƏ XEYRƏ NAİL OLANLAR

  KİŞİNİN ÖZ QARDAŞINA KÖMƏKLİK ETMƏSİ

  İNSANLARA TƏŞƏKKÜR ETMƏYƏN KƏS

  Hər kəs (yaxşılıq etmiş adama) əvəz verməyə bir şey tapmasa, onun üçün dua etsin

  Kimə yaxşılıq edilmişsə, qoy onun əvəzini versin

  QADIN NƏZARƏTÇİDİR

  KİŞİ ÖZ AİLƏSİNİN HAMİSİDİR

  (KÖLƏ): “AĞAM!” DEYƏ BILƏRMİ?

  (Ağa öz köləsinə) “Qulum!” deməməlidir

  KÖLƏ OLMAQ İSTƏYƏN KƏS

  KÖLƏ HİMAYƏDARDIR

  KÖLƏNİN ÖZ AĞASINA NƏSİHƏT ETMƏSİ

  Hər kəs yemək yeyərkən köləsini də Yaninda oturtmalidirmi?

  ÖZ YEDİYİNDƏN KÖLƏYƏ DƏ YEDİRTMƏK

  ADAM KÖLƏ İLƏ BİRLİKDƏ YEMƏK YEMƏYİ BƏYƏNMİRSƏ

  Kişinin öz köləsinə və xidmətçisinə xərclədiyi (mal) sədəqədir

  KÖLƏNİ GÜCÜ ÇATMADIĞI BİR İŞLƏ YÜKLƏMƏMƏK

  KÖLƏYƏ YARDIM ETMƏK LAZIMDIRMI?

  KÖLƏNİ SÖYMƏK

  Özünüz nə geyirsinizsə, Kölə və kənizlərə də ondan geyindirin

  KÖLƏNİN QİSASI

  HƏR KƏS KÖLƏSİNİN ÜZÜNƏ VURUBSA, QOY KÖNÜLLÜ OLARAQ ONU AZAD ETSİN

  VURDUQDA ÜZƏ VURMAQDAN ÇƏKİNMƏK

  ALLAH SƏNIN ÜZÜNÜ QARA ELƏSIN!” DEMƏ

  KÖLƏYƏ TƏRBİYƏ VERMƏK

  PİS ZƏNN ETMƏMƏKDƏN ÖTRÜ

  PİS ZƏNN ETMƏMƏKDƏN ÖTRÜ KÖLƏSİNƏ DAMĞA VURAN KİMSƏ

  GÜNAH İŞLƏR GÖRƏN XİDMƏTÇİ

  KÖLƏ OĞURLUQ EDƏRSƏ

  XİDMƏTÇİNİN TƏQSİRİNDƏN KEÇMƏK

  BƏDƏVİ XADİMƏLƏRİ SATMAQ

  KÖLƏLƏRLƏ PİS RƏFTAR ETMƏK

  KÖLƏLƏRLƏ YAXŞI RƏFTAR ETMƏK

  ÖVLADI ANA BƏTNİNDƏ ÖLƏNİN FƏZİLƏTİ

  ÖVLADI ÖLƏNİN FƏZİLƏTİ

  YETİMƏ TƏRBİYƏ VERMƏK

  (ƏRİ ÖLƏNDƏN SONRA) UŞAĞINA BAXIB ƏRƏ GETMƏYƏN QADININ FƏZİLƏTİ

  YETİMƏ DOĞMA ATA KİMİ OL

  ƏN XEYİRLİ EV, İÇİNDƏ YETİMƏ YAXŞILIQ EDİLƏN EVDİR

  (HƏM ATASI, HƏM DƏ ANASI ÖLMÜŞ) YETİMƏ BAXAN KİMSƏNİN FƏZİLƏTİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka