Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

HƏDİS ELMİ
  YER ÜZÜNDƏKİLƏRƏ RƏHM ET!

  UŞAĞA: “OĞLUM!”- DEMƏK

  UŞAĞIN BAŞINI SIĞALLAMAQ

  KİŞİNİN BALACA QIZ UŞAĞINI ÖPMƏYİ

  UŞAĞI QUCAQLAMAQ

  KİÇİYƏ RƏHM ETMƏK

  Meyvə, məclisdə olan uşaqların ən kiçiyinə verilir

  BÖYÜKLƏRI UCA TUTMAQ

  Böyük susan yerdə kiçik danışa bilərmi?

  Danışmağa və sual verməyə böyüklər başlayar

  BÖYÜYƏ HÖRMƏT GÖSTƏRMƏK

  BÖYÜYÜN FƏZİLƏTİ

  Bir camaatı sevən amma onların dərəcəsinə çata bilməyən adam

  ZİYARƏTİN FƏZİLƏTİ

  Hər hansı bir camaatı ziyarət edib onlarla bərabər çörək yemək

  ZİYARƏT ETMƏK

  Dostuna ağır gələn bir şeylə ona ehtiram göstərmə

  Şairin şərindən ehtiyat etdikdə ona bəxşiş vermək

  ŞERLƏ TƏRİF DEYƏNLƏR

  MƏDDAHLARIN ÜZÜNƏ TORPAQ ATMAQ

  DOSTUNDAN ARXAYIN OLUB ONU TƏRİFLƏYƏN KƏS

  Bir-birini tərifləmək barədə varid olan (hədislər)

  EYİB TUTAN

  NALAYİQ SÖZ EŞİDİB ONU YAYAN ADAM

  SÖZGƏZDİRƏN

  KAFİRƏ LƏNƏT OXUMAQ

  Allahın lənəti ilə, Allahın qəzəbi ilə və Cəhənnəm odu ilə lənət oxumaq

  Köləsinə lənət oxuyan onu azad etməlidir

  LƏNƏT YAĞDIRAN

  MÖMİN TƏNƏ VURAN DEYİL

  ƏXLAQININ GÖZƏL OLMASINDAN ÖTRÜ ALLAHA DUA EDƏN KİMSƏ

  ÇARƏSİZ ADAMA KÖMƏKLİK GÖSTƏRMƏK

  ƏHVALİ-RUHİYYƏNIN YAXŞI OLMASI

  ƏMİNLİK İÇİNDƏ SƏHƏRƏ ÇIXAN ADAM

  YAXŞI MAL-DÖVLƏT ƏMƏLİSALEH ADAMA AİDDİR

  XƏSİSLİK

  ŞƏRİƏTİ BAŞA DÜŞƏN GÖZƏL ƏXLAQ SAHİBLƏRİ

  TAMAHKARLIQ

  MƏSLƏHƏTÇİ ETİBAR QAZANMIŞ ADAMDIR

  SƏXAVƏTLİ OLMAQ

  GÖZƏL ƏXLAQ

  UŞAQLA ZARAFAT ETMƏK

  ZARAFAT ETMƏK

  (İman gətirmiş) qəlblərin bir-birinə bağlı olması

  İNSANLARIN BİR-BİRİNİ SEVMƏSİ

  Qardaşını səhv yola yönəldənin günah qazanması

  MƏŞVƏRƏT ETMƏK

  Yönəldikdə tam yönəlmək, üz çevirdikdə tam çevrilmək

  GÜLMƏK

  (Kişinin) bostana gedib ailəsi üçün zənbildə bir şey gətirməsi

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:53
ƏSR [ 4 rükət ]15:27
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:47
İŞA [ 4 rükət ]19:17
GECƏYARI00:05
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka