Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

BİR İFADƏ
  UNUTMA!!!

  Qəlbin duası

  Fitnə

  Münafiq

  Qayıdış

  Danışan ölüm

  Mərhəmət

  AĞIL

  ONU IZLƏYİN

  Hicrət

  NƏ İSTƏYİRSƏN?

  Tərk etdikləriniz

  Qurban kəsmək

  GERÇƏK ALİM

  Camaatın tərifi

  Qardaşlığa zərbə

  Şirkin nəticəsi

  İSTƏK YOXSA BƏHANƏ?

  ZƏNNƏ UYMAYIN!

  ONLAR BELƏ İNANIRDI

  Ramazan həmişə

  DOSTUN DƏYƏRİ

  Müsəlman...

  AKTIV YAXŞI

  Qəlbin zikr etdiyinin quludur

  Evli olanlar belə qardaşdır

  Camaat

  Namaz duadır.

  Qarındaşla qardaşın fərqi

  ÖLÜMÜN AYAQ SƏSİ

  Nemətin şükrü

  Qardaşlıq nədir?

  Adəmi Adam edən

  Müsəlmnlaşmaq nədir?

  SUYUN GÜCÜ

  ELM

  ALLAHIN RƏHMƏTİ

  ZALIMLIQ

  LUNAPARK DÜNYA

  Cənnət hər kəsin deyil

  Ən böyük Sünnət

  Təqlid çuxurundan çıx

  İmkansız iman

  Ədəb qaydası

  Dövlətin...

  Dünya gözəl deyilmiş

  Aldadan

  Kamil insan

  Allahın yetməsi

  Mənə lazım olan...

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:59
GÜNƏŞ07:30
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:53
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:19
İŞA [ 4 rükət ]19:46
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka