Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

BİR İFADƏ
  Yalnış bilik

  Saglamliq

  fürsət

  İslamı elə gözəl yaşa ki

  Sirr

  DƏYƏR

  Təkkəbürlük barədə

  ÜMİDİ ÖLDÜRMƏYİN

  Tox olmaq

  HAVAYI MAAŞ

  Çətinlik

  Biliyin ağası olmaq istərdin?

  Aclıq elə alçaq qapıdır ki...

  Yaşlanmaq bir dağa dırmanmaq kimidir

  KİŞİLƏR

  Necə xərclədiyinə baxın

  Faydasız və təhlükəli

  4 şey

  3 müzakirə

  Səhhət

  Kim kimdir

  Platonun fikri

  Qüvvətli və yumşaq ol!

  Axirəti dünyası üçün satanlar

  YAZIQLAR OLSUN!!!

  VAXT KƏSİR

  XEYİRDƏN MƏHRUM OLANLAR

  ƏVVƏLKİLƏRİN ORUCU

  Nizami Gəncəvi - 3

  Nizami Gəncəvi - 2

  Nizami Gəncəvi - 1

  Çox danısmaq və çox yemək

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka