Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

BİR HƏDİS
  Yalan söz

  Qadın haqqı

  Münafiq

  Allahın sevdiyi

  Ölümü anmaq

  Allah kimə rəhm edər?

  AĞIL

  ELM

  Hicrət

  Nəsihət

  Dua

  7 insan

  Qurban haqqında

  GERÇƏK ALİM

  Rəsulun vəsiyyəti

  Möminin qardaşına münasibəti

  Riyakarlıq şirkdir

  ƏN XEYİRLİNİZ...

  ZƏNNƏ UYMAYIN!

  MƏRHƏMƏT

  Od sipəri

  YAXŞI VƏ PİS...

  Susmaq

  XEYIR ƏMƏL

  Allah qəlbə və əmələ baxar

  Kiminlə evlənməli?

  Salamı yayın ki, iman edəsiniz

  Qəbul onunan dua

  İmanın şərti

  QƏRİB YOLÇU

  Zənginlik nədir?

  Əsil mömin

  Tövbəkar

  Mücahid kimdir?

  ALLAHIN SEVDİYİ İBADƏT

  FƏQİH OLMAQ

  Cinayətin səbəbi nəfsdir

  Dilin doğruluğu qəlbin doğruluğudur

  Həqiqi səadət

  Kərim olmaq istəyənlər

  Gözəl əxlaq 1

  Möminin şərəfi

  Qulluq

  Xəstəliyin dərmanı

  Gözəl əxlaq

  İmanın şöbələri

  MÜSƏLMANIN MÜSƏLMAN ÜZƏRİNDƏKİ HAQQI

  ANLAMAQ

  QURBAN KƏSMƏK

  GÖZƏL ƏXLAQLI OL!

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:55
GÜNƏŞ07:26
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:56
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:23
İŞA [ 4 rükət ]19:49
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka