Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

BİR HƏDİS
  DİNİNDƏN DÖNMƏYƏNLƏR

  Yalan

  Ənəs (r....

  PƏHLƏVAN KİMDİR?

  Axirət

  Əli (r.a)...

  HƏSƏD

  QURBAN KƏSƏN İBADƏTİNİ TAMAMLAYIR

  HƏCCİN FƏZİLƏTİ

  ANALAR RƏHMLİDİR

  QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİNİ KƏSMƏYİN!

  SİZ DƏ HƏCC EDİN!

  HAMI MÜSƏLMAN DOĞULUR

  9 BÖYÜK GÜNAH

  ONU, HAMIDAN ÇOX SEVİN!

  İSTİĞFARA DAVAM ET

  5 ƏSAS

  Qədr gecəsinin vaxtı

  BİR HƏDİS

  Təlbiyənin əhəmiyyəti

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:24
GÜNƏŞ07:59
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:25
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:44
İŞA [ 4 rükət ]19:15
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka