Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

BİR HƏDİS
  Sünnət

  Müsəlman şəxsiyyəti

  ŞƏHİD KİMDİR?

  Möminin əxlaqı

  Dəvət metodu

  Ölüm əməldən yaxındır

  QİYAMƏTDƏN QAÇIŞ YOXDUR

  Zəkat

  Səbr nədir

  Elm həqiqəti

  Ölümün yaradılış məqsədi

  Ölümün dadı

  Tövbənin qəbulu

  NAMAZ

  Haram

  Fitrət üzərində doğulmaq

  Cəhənnəmdən uzaq olanlar

  Haramdan uzaq durun!

  Qardaşlıq dərsi

  NAMAZIN ŞƏRTİ

  TƏMİZLİK

  İmam və zalım

  Ramazanın fəziləti

  Ramazan orucu

  QƏLB

  PİS SÖZ

  Fitrət dini

  Namazın qılınışı

  Təqva

  Dua

  Sevgili

  ALLAHIN SEVGİSİ

  Düşünənlər

  Günahkarın xeyirlisi

  Dostun kimdir?

  DƏSTƏMAZ

  Əməl

  Əxlaq nədir?

  Nəsihət

  Sirr saxlayan

  Qəbir əhli kimi ol!

  Əməlin nəticəsi səbəbə bağlıdır

  Yaxşılıq

  Əxlaq

  Düşünmək

  Yaxşılıq

  Tərbiyə

  Yol

  Tövbə

  NƏFSİN HESABI

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:00
GÜNƏŞ07:31
ZÖHR [ 4 rükət ]12:55
ƏSR [ 4 rükət ]15:52
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:18
İŞA [ 4 rükət ]19:44
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka