Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

BIR AYƏ
  ALLAH YOLUNDA...

  Zənn edənlər

  Məryəmin seçilməsi

  Münafiq

  Allahın sevdiyi

  Ölümü dadmaq

  Allah rəhmətin qaynağıdır

  BILƏNLƏR VƏ BİMƏYƏNLƏR

  Hicrət

  Tövbə

  Müjdə

  İbrahim və ümmətinin duası

  QƏLƏM

  GERÇƏK ALİM

  Allahın əmri

  "ÖLÜ" DEMƏYİN

  Möminlər yalnız qardaşdırlar

  Şirk yoxluğa məhkumdur

  MÜJDƏ

  ZƏNNƏ UYMAYIN!

  ALLAH YOLUNDA...

  Oruc tutmaq

  GÖZƏL DOSTLAR...

  Peyğənbərin əxlaqı

  ANLAMIRSINIZ?

  Müsəlmanlar üstündür

  Bir-birinizdənsiniz

  İman edənlər islama yönəlin

  Allah bir dua qədər yaxındır

  Möminlər qardaşdır

  ÖLÜMÜN DADI

  Səbr edənlər

  Iman edən cənnətlikdir

  Tövbəkarın bağışlanması

  Həqiqi möminlər

  RƏBBİNİ YAD ET!

  NƏ İRƏLİ, NƏ GERİ...

  BILƏNLƏR VƏ BİLMƏYƏNLƏR

  INKARDA ISRAR EDƏNLƏR

  ZÜLM...

  DÜNYA HƏYATI

  ALLAHA OLAN MƏHƏBBƏT

  ALLAH YOLUNDA...

  gözəl örnək

  İxtilaf etməyin

  Qələmə and olsun!

  Möminin əhdi

  Allahın təsəllisi

  Cümə namazı

  Mütəqqi olmaq iştəyənlər

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:26
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:46
İŞA [ 4 rükət ]19:16
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka